Ungdomsledelse – filmer

I disse korte videoene presenterer vi noen utvalgte temaer fra kursene i Ungdomsledelse. Vi tar for oss viktige perspektiver i praktisk arbeid med ungdomsmedvirkning, og gir forslag til verktøy og øvelser som kan brukes på fritidsklubber og ungdomshus.

Operasjon relasjon

Hvordan jobber dere som ungdomsarbeidere med å bygge relasjoner til ungdomsarbeidere på klubben? Operasjon Relasjon er en enkel metode for å kartlegge relasjonsarbeidet i et team.Relasjonsbygging

Gode relasjoner er med på å skape gode møteplasser for barn og unge. I denne videoen presenterer vi tre enkle verktøy som ungdomsarbeidere kan ta i bruk. Verktøyene kombinerer relasjonsbygging med kartlegging: Hva slags ressurser, ønsker og behov har ungdommene du møter?Medvirkningsstigen

Medvirkningsstigen er et verktøy for å tenke gjennom hvordan vi utformer medvirkning. I denne videoen kan du lære mer om stigen og hvordan stigen kan brukes på åpne møteplasser for ungdom.Idéskaping DEL 1

Hvordan kan du som ungdomsarbeider involvere ungdom i å skape ideer? Dette er den første av to videoer om ideskaping. I denne videoen tar vi for oss viktige prinsipper for idéskaping og noen måter å gjennomføre en idémyldring på. Del 2 handler om prioritering og idéutvikling.Idéskaping DEL 2

Dette er den andre av to videoer om idéskaping. I denne videoen ser vi på metoder for prioritering og idéutvikling. For hva gjør man med alle de gode idéene etter en idémyldring?Medvirkning og barnekonvensjonen – Thomas WriggleworthBarn og unges rett til kunst og kulturPolitisk påvirkningsarbeid 

 

16.03.2022