Nyttig fagstoff

Koordinert Kulturarbeid – KK-rapporten

Ungdom og Fritid, UKM og Norsk kulturskoleråd har lansert rapporten for prosjektet "Koordinert kulturtilbud". Denne ble lansert under UKMs konferanse i Stjørdal 27. juni og overrekt til Kultur - og likestillingsdepartementet.

I rapporten kommer vi med en rekke anbefalinger til hvordan kulturtilbudet for barn og ungdommer kan bedres lokalt ved å koordinere kulturtilbudene mot denne målgruppen. Det løftes blant annet frem at det er svært viktig at unge får være med å medvirke i slike prosesser.

Last ned PDF

Klubb-undersøkelsen 2020

Hvordan ser fritidsklubbfeltet ut i dag? Klubbundersøkelsen 2020 avdekker nye viktige funn om feltet, og er en tilstandsrapport utført av Ungdom og Fritid blant våre medlemsklubber. Undersøkelsen tar for seg åpne møteplasser for ungdom, og har fokus på: Historikk, forankring, rammebetingelser, brukergruppe, innhold, personalet, demokrati, medvirkning, informasjonsarbeid, samarbeid og holdningsskapende arbeid.

Last ned PDF

Ungdomsledelse Prosjekthåndbok Unge arrangører

En håndbok for ungdom som er arrangører eller som har en drøm og ønsker å sette den ut i live.
Denne boka er skrevet av ungdom som brenner for å sette igang arrangementer og prosjekter for andre ungdommer. Håndboka er beregnet for deg som selv ønsker å sette en idé ut i live, som ønsker å søke penger til et arrangement, eller som vil starte opp et nytt prosjekt der du bor.

Håndboken er laget av Ungdom og Fritid, ført i pennen av Tom Andreas Kristensen, i samarbeid med unge arrangører ved SAVA på Samsen kulturhus.

Last ned PDF

Med ungdom som ressurs

Ungdom og Fritid har, i samarbeid med flere medlemsklubber, laget en håndbok om hvordan ungdomsarbeidere jobber metodisk med medvirkning og ressursutvikling. Boken er ført i pennen av Linda Huuse Johansen. Ved å lytte til, og lære av, våre medlemmer har vi samlet kunnskapen i boken «Med ungdom som ressurs».

Håndboken kan brukes av alle som jobber med ungdom og ung kultur. Boken består av to deler, en metodisk del om ungdomsmedvirkning og en praktisk del om arbeid med unge arrangører.

Last ned PDF

Fritidsklubber i et folkehelse-perspektiv

Ungdataanalyser 2015–2017 og analyse av statlige dokumenter 2007–2017
NOVA NOTAT NR 1/19
PATRICK LIE ANDERSEN & IDUNN SELAND

Last ned PDF

International Journal of Open Youth Work Issue 3

Hvilken betydning har ungdomsarbeid på åpne møteplasser i unges liv? For tredje gang har vi i samarbeid med Newman University, Göteborgs universitet, Universitetet på Island og Professional Open Youth Work in Europe (POYWE), gleden av å presentere International Journal of Open Youth Work. Denne tredje utgaven består av syv artikler skrevet av forskere og praktikere sammen.

Last ned PDF

Kvalitetskriterier for fritidsklubber og åpne møteplasser for ungdom (brosjyre)

I samarbeid med Fagforbundet har vi utviklet kvalitetskriterier for fritidsklubber, ungdomshus og andre åpne møteplasser for ungdom. Ved å utarbeide kvalitetskriterier for fritidsklubber og åpne møteplasser for ungdom vil vi bidra til å profesjonalisere dette fagfeltet. Vi ønsker å si noe om hva som kjennetegner det gode ungdomsarbeidet, i visshet om at kvalitet også må defineres lokalt.

Last ned PDF

Kvalitetskriterier for fritidsklubber og åpne møteplasser for ungdom (plakat)

I samarbeid med Fagforbundet har vi utviklet kvalitetskriterier for fritidsklubber, ungdomshus og andre åpne møteplasser for ungdom. Ved å utarbeide kvalitetskriterier for fritidsklubber og åpne møteplasser for ungdom vil vi bidra til å profesjonalisere dette fagfeltet. Vi ønsker å si noe om hva som kjennetegner det gode ungdomsarbeidet, i visshet om at kvalitet også må defineres lokalt.

Last ned PDF

Hvordan skape inkluderende arenaer for barn og ungdom?

Fritidserklæringen sier at alle barn og unge skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet sammen med andre uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Vi har spurt ungdomsarbeidere fra 25 kommuner i Norge om hvordan de jobber for å skape mer inkluderende aktivitet lokalt.

Last ned PDF

The International Journal of Open Youth Work issue 2

Tidsskriftet er det andre i serien og har 5 ungdomsfaglige artikler og 4 konferansebidrag fra lanseringskonferansen av første utgave av The International journal of open youth work vol 1.
Tidsskriftet er et samarbeid mellom Ungdom og Fritid, ERN (European Research Network), Universitetet på Island, Malmø Universitet, Newman University of Bimingham og den internasjonale organisasjonen Poywe (Profesional Open Youth Work).

Last ned PDF

Klubb-undersøkelsen 2016/2017

Klubbundersøkelsen 2016/2017 er utført av Ungdom og Fritid blant våre medlemsklubber. Dette er en tilstandsrapport som tar for seg åpne møteplasser for ungdom med tanke på: Historikk, forankring, rammebetingelser, brukergruppe, innhold, personalet, demokrati, medvirkning, informasjonsarbeid, samarbeid og holdningsskapende arbeid.

Last ned PDF

Digital youthwork - a Finnish perspective

En samling med artikler fra 32 bidragsytere med erfaring fra digitalt ungdomsarbeid i Finland.
Artiklene gir innsikt i både hvordan og hvorfor man skal jobbe med digitalt ungdomsarbeid og gir utdrag fra praktiske aktiviteter og organisatoriske støtte- og utviklingsstrategier.

Last ned PDF

Supplerende rapport

Dette er en supplerende rapport fra Forum for barnekonvensjonen til Norges femte og sjette rapport til FNs komité for barnets rettigheter 2017.

Last ned PDF

Kidza har rett – barnas rapport

Barnas skyggerapport til FNs barnekomié 2017.

Last ned PDF

Participation Handbook

This Participation Handbook is designed to be user-friendly and provide an introduction to the concept of participation, particularly youth participation.
John Grace and Pauline Grace

Last ned PDF

The International Journal of Open Youth Work Issue 1

Tidsskriftet er det første i serien og har 8 artikler hvor av 3 omhandler norske forhold.
Journalen er et samarbeid mellom Ungdom og Fritid, Universitetet på Island, Malmø Universitet, Newman University of Bimingham, Insitute for policy research and analysis Lithuania og den internasjonale organisasjonen Poywe (Profesional Open Youth Work).

Last ned PDF

Kompendium til Ungdom og Fritids Opplærings-program

Kompendiet er knyttet til Ungdom og Fritids kursrekke, modul A-E.
Ungdomsarbeideren og ungdomskunnskap, Juridiske forpliktelser, rutiner og samarbeid
Fritidsklubben i samfunnet – ledelse, samarbeid, kommunikasjon og kultur, Metodisk veiledning – fra idé til prosjekt, og prosjektledelse og planlegging.

Last ned PDF

Kulturkapsel håndbok for ungdoms-arbeidere

Denne håndboken er til alle som jobber på åpne møteplasser for ungdom. Små tips og litt inspirasjon til å bruke foto og sosiale medier mer bevisst som en del av aktivitetstilbudet, såvel som et verktøy for å synliggjøre fritidsklubben i nærmiljøet.

Last ned PDF

Kommunal veileder

En faglig veileder til bruk i kommunene, med holdepunkter og råd for hvordan drive et godt fritidsklubbarbeid - og hva dette krever av ressurser.

Last ned PDF

Fakta om klubb

I 2008 gjennomførte vi en landsomfattende undersøkelse på åpne møteplasser for ungdom. Dette er vår tilstandsrapport over fritidsklubber og ungdomshus i Norge.

Vi gjennomfører i 2017 en ny undersøkelse og publiserer snart en ny rapport med helt feske tall.

Last ned PDF

Mangfoldsguide

En guide for fritidsklubber og organisasjoner som har lyst til å bli mer inkluderende. Mangfoldsguiden er et samarbeid mellom Ungdom og Fritid, Unge Funksjonshemmede og LNU.

Last ned PDF

NOVA-rapport: Fritidsklubb - kvalifisering og forebygging?

Klubbarbeidere, pedagoger og forskere har lenge forstått fritidsklubber som en egnet arena for forebygging. Ungdom og Fritid har initiert et prosjekt hvor klubbarbeidere fra elleve ulike klubber ble invitert til å delta i en serie kurs hvor en ny metodikk for ungdomsarbeid - den såkalte Yo-Pro-metodikken - ble presentert. I tillegg fikk klubbene tilført ekstra økonomiske midler for at metodikken skulle få tilnærmet ideelle betingelser for utprøving. To forskere ble engasjert for å evaluere prosjektet underveis med et særskilt fokus rettet mot klubbenes og metodikkens muligheter til å virke rusforebyggende.

Last ned PDF

NOVA-rapport: Løsningsfokusert samtaleteknikk (LØFT) i fritidsklubbar

Bakgrunnen for prosjektet som blir presentert i denne rapporten har vore spørsmålet om korleis ein kan styrke og synleggjere det rusførebyggande arbeidet i fritidsklubbar. To fritidsklubbar har vore involvert i prosjektet som har status som forprosjekt. Desse to klubbane blei følgd gjennom eit tremånadars feltarbeid. Hovudmålsetjinga med forprosjektet har vore å følgje og analysere erfaringane med opplæring av dei tilsette i løysingsfokusert samtaleteknikk, LØFT, i ein av fritidsklubbane

Last ned PDF