Erasmus+ ungdom

Ungdom og Fritid samarbeider tett med Erasmus+ ungdom, som deler ut penger til fritidsklubber til mange ulike typer aktiviteter og prosjekter.

  • Trenger du midler til å gjennomføre prosjekter av, med og for ungdom på klubben?
  • Kunne du tenke deg å ta med en gruppe ungdom på reise med alle utgifter dekket?
  • Skulle du kanskje gjerne ha reist selv eller med dine kollegaer og fått kurs i noe du ønsker å lære mer om som ungdomsarbeider?

Alle dette, og mye mer, er mulig via Erasmus+ ungdoms støtteordninger og kurs. Vi hjelper gjerne til med å søke om penger, både gjennom åpne webinarer og individuell oppfølging. Nederst på denne siden finner du også kontaktinfoen til vår internasjonalt ansvarlige Signe Dahl, som kan gi deg mer info og hjelp på veien.

Støtteordninger

20. februar, 7. mai og 1. oktober er det søknadsfrist for flere av støtteordningene.

Erasmus+ ungdom støtteordninger

Ungdomsstyrte prosjekter: Her kan dere søke om støtte til store og små prosjekter av og med ungdom. Her trenger dere IKKE en internasjonal partner for å søke, og prosjektet kan foregå lokalt i Norge. Tenk ala et prosjekt dere søker Ungdom og Fritids Fond, bare at her kan dere få mer penger!

Gruppeutveksling: Her kan dere ta med ungdommer fra klubben og reise til utlandet og/eller selv få besøk!

Lær om demokrati, menneskerettigheter, klima, sosial inkludering eller noe helt annet sammen med andre som er interessert i det samme som dere.

Ungdommene må være mellom 13 og 30 år, og hver gruppe må ha med minst én voksen leder.

Opplæring for ungdomsarbeidere: Her kan dere søke om støtte for å øke kompetansen hos ungdomsarbeidere på klubben.

Dette kan være alt fra mindre studiebesøk eller jobshadowing til større kurs, seminarer og opplæringsaktiviteter.

Man må samarbeide med minst én partner fra et annet land, men det kan være så enkelt som at 1-2 ungdomsarbeidere reiser til partnerlandet for å se hvordan de jobber med ungdomsarbeid der!

Kurs for ungdomsarbeidere

Vil du delta på relevante og spennende kurs med ungdomsarbeidere fra hele Europa?

Erasmus+ Ungdom har mange kurs for ungdomsarbeidere over hele Europa innenfor temaer som psykisk helse, digitalt ungdomsarbeid, inkludering og mye mer. Her får du dekket både opphold og reise med en egenandel på kun 500 kr.

Erasmus+ ungdom kurs

Du kan finne alle kurs på Erasmus+ ungdom sine egne sider Kurs (erasmusplussungdom.no)

Det publiseres nye kurs hele tiden, så her er det bare å følge med!

Opprett en profil på SALTO (Erasmus+ sitt kursnettverk): SALTO-YOUTH.

Dette trenger du bare å gjøre første gang du søker.

Send inn en enkel søknad der du beskriver hva du jobber med og hvorfor du ønsker å dra

Spørsmål?

Lurer dere på hva dere kan søke på eller hvordan dere gjør det? Trenger dere hjelp med å finne samarbeidspartnere i Europa?

Dita Pruse
Kontaktperson internasjonale prosjekter
dita@ungdomogfritid.no
+47 981 12 664

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

13.2.2024

21.03.2023