Ressurser påvirkningsarbeid

Ungdom og Fritid har flere ulike ressurser og verktøy som du som tillitsvalgt, ungdom, ansatt eller frivillig på en klubb kan bruke til å engasjere deg og jobbe med politisk påvirkningsarbeid for å løfte klubb eller klubber i ditt fylke på den politiske agendaen.

  • Hva er politisk påvirkning? Politisk påvirkningsarbeid handler om å få politisk gjennomslag: Altså handler det om å nå mål
  • Hvorfor jobbe med politisk påvirkning på din fritidsklubb eller i ditt fylkeslag? Fritidsklubber er et kommunalt ansvar og kommunene har ansvar for utformingen og innholdet i tilbudene til innbyggerne, blant annet fritidsklubber. Dette er ikke en lovpålagt oppgave, hvilket betyr at kommunen selv må prioritere å bruke sine penger til å finansiere fritidsklubbene. Der en ønsker prioritering av saker eller penger til fritidsklubbfeltet, er lokalpolitisk påvirkningsarbeid viktig.

Her finner du ressurser og aktuelle verktøy og ressursene du kan ta i bruk for å starte arbeidet med å jobbe for å gjøre din klubb eller klubber i ditt fylke bedre.

Politisk påvirkning - ressurser

Få ungdommenes innspill på hva som er viktig for dem i lokalsamfunnet, og dermed ha konkrete innspill til lokalpolitikere om hva de burde fokusere på.

Trenger dere inspirasjon til å gjennomføre ungdomspolitisk dag på klubben eller ungdomsskolen?

Sjekk ut aktivitetsbanken vår om hvordan arrangere en ungdomspolitisk dag 

I vår aktivitetsbank har vi en lobbypakke for politisk påvirkning med mange forslag til aktiviteter, som underskriftskampanjer, pressemeldinger, uttalelser, hvordan invitere politikere på klubben mm.

Sjekk ut lobbypakken her

Idé og aktivitetshefte laget av Redd Barna i forbindelse med rapporten «Et bra sted å være: slik barn og unge ser det». Dette heftet er til deg som er opptatt av fritidsklubb, enten du er ungdom på klubb, du er med i et ungdomsråd, elevråd, klubbråd, eller du kanskje er frivillig på den lokale fritidsklubben, eller noe helt annet.

Last ned pdf Et bra sted å være: slik barn og unge ser det

I samarbeid med Fagforbundet har vi utviklet kvalitetskriterier for fritidsklubber, ungdomshus og andre åpne møteplasser for ungdom. Ved å utarbeide kvalitetskriterier for fritidsklubber og åpne møteplasser for ungdom vil vi bidra til å profesjonalisere dette fagfeltet. Vi ønsker å si noe om hva som kjennetegner det gode ungdomsarbeidet, i visshet om at kvalitet også må defineres lokalt.

Last ned pdf Kvalitetskriterier plakat

Last ned pdf Kvalitetskriterier brosjyre

Med denne veilederen ønsker Ungdom & Fritid å legge noen premisser og kriterier for kvalitet i fritidsklubbene. Veilederen påpeker de samfunnsmessige begrunnelsene og forsøke å definere en minimums standard som ivaretar mangfold og variasjon.

Last ned pdf Kommunal veileder her

Hvis du er usikker på hvordan du skal begynne med å jobbe med politisk påvirkningsarbeid eller hva som er godt politisk påvirkningsarbeid så er disse 10 prinsippene et fint sted å begynne.

Last ned pdf 10 prinsipper for godt påvirkningsarbeid her