Årsberetning

Fortellingen om vårt arbeid

I årsberetningen kan du lese mer inngående om hvem vi er og hvordan vi har jobbet siste året. Her står det om vårt arbeid innad i organisasjonen og med medlemmene våre. Du får innblikk i hvem vi samarbeider med nasjonalt og internasjonalt og hvordan vi jobber opp mot myndigheter, beslutningstakere og media.

I årsberetningen finner du også årsregnskapet som vedlegg.

28.05.2024