Et bra sted å være

Ungdom og Fritid og Redd Barna samarbeider for å styrke fritidsklubbens rolle i Norge. 

I Redd Barna rapporten “Et bra sted å være” har man undersøkt hva fritidsklubben betyr for barna og ungdommene som bruker den, og hva de mener er et bra sted å være. Det kommer også frem hva som trengs for å ha en god klubb – nok ansatte, økonomi og hvilke rammer som må være på plass. Les mer og last ned rapporten her:  reddbarna.no/fritidsklubb 

Sammen med rapporten er det utviklet et aktivitetshefte for ungdom med oppskrifter på hvordan få flere til å snakke om og bruke klubben, hvordan gjøre klubben mer kjent i lokalsamfunnet, og hvordan man kan si ifra til de som bestemmer over fritidsklubben om hva som må bli bedre.  

Redd Barna og Ungdom og Fritid har en nasjonal underskriftskampanje med krav om lovfesting av retten til fritidsklubb for alle barn og unge. Kravet er rettet til kultur- og likestillingsministeren.  

 

Krev fritidsklubb for alle

Vi håper at DIN klubb vil bli med på å markere fritidsklubbens betydning for barn og unge i ditt lokalmiljø. I år er det 70-årsmarkering for fritidsklubben og det er lokalvalg, så det er mange anledninger gjennom året til å gjøre noe hos dere.  

 

Her er fem tips til hva deres ansatte og brukere kan gjøre for å framsnakke klubben,  

  1. Skriv under på underskriftskampanjen om lovfesting av klubb, og få med alle på klubben og i lokalmiljøet til å signere oppropet, både barn, ungdom og voksne. Del gjerne underskriftskampanjen i sosiale medier, både på klubbens kontoer og egne. Du finner delebilder du kan bruke i dette albumet på Ungdom og Fritid sin Facebook-side.
  1. Invitere lokalpolitikere, ungdomsråd og presse til en åpen dag på klubben der dere setter fokus på hvorfor klubben er et bra sted å være, samt hvordan og hvorfor kommunen bør satse på klubben i tråd med kravene i «Et bra sted å være»-rapporten. Du finner oppskrift på hvordan lage en åpen dag i aktivitetsheftet og i aktivitetsbanken.
  2. Send et brev til deres ordfører, ungdomsråd og lokalpolitikere om hvorfor kommunen bør innfri kravene i rapporten «Et bra sted å være». Brevmal finner du her brevmal – klubbrev til ordfører – et bra sted å være. Det gjør ingenting om flere klubber i kommunen sender et brev.Vil dere gjøre mer? Du finner tips på hvordan invitere politikere til klubben, hvordan delta på åpen halvtime i kommunestyremøtet og mer i aktivitetsheftet.  

 

  1. Send et leserbrev til deres lokalavis om hvorfor kommunen bør innfri kravene i rapporten «Et bra sted å være». Mal for leserbrev finner du her Mal for leserinnlegg i avis Fritidsklubbenes dag. Du finner også oppskrift og tips i aktivitetsheftet. 

 

  1. Ta bilder og film av klubben og del i sosiale medier for å skape oppmerksomhet om hvorfor klubben er et bra sted å være, og hva den trenger av mennesker, penger og sted for å bli enda bedre. Tagg deres @ordfører og bruke hashtaggen #etbrastedåværeDere kan også tagge nasjonale politikere slik som kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen @trettebergstuen 

 

Husk at dere kan tenke utenfor boksen og at dere kan søke om midler fra Fondet til aktiviteter.  

Bli med!