Tillitsvalgte

Sentralstyre

Trine Ottosen, leder (voksen), Rogaland
Tommy Wisth, nestleder (voksen), Nordland
Emil Johan Stenhaug, nestleder (ungdom), Viken

Erling Solvang, medlem (voksen), Troms og Finnmark
Heine Knutsen, medlem (voksen), Viken
Leah Henriette Raufoss, medlem (voksen), Agder

Oscar Lone Olsen, medlem (ungdom), Viken
Karina Kaplerud, medlem (ungdom), Trøndelag
Sol Angelica Berg Stavnes, medlem (ungdom), Trøndelag

Emmeli Heieren Hedvald, vara (voksen), Viken
Hilde Woxen, vara (voksen), Trøndelag

Sander Forselv Bore, vara (ungdom), Rogaland
Dilara Kara, vara (ungdom), Rogaland

Valgkomité

Trine Walleraunet, leder (voksen), Trøndelag
Kristoffer L. Mathisen, medlem (voksen), Viken
Christian Lund, medlem (voksen), Viken
Tom Andreas Kristensen, medlem (voksen), Agder
Hanna Huseklepp, medlem (voksen), Viken

Kontrollkomité

Kenneth Laugaland, leder (voksen), Rogaland
Knut Remi Heimvik, medlem (voksen), Vestland
Anne Marie Lund, medlem (voksen), Rogaland
Bjørnar Grande, medlem (voksen), Trøndelag
Annenth Vijayaindra, medlem (voksen), Viken

07.06.21