Bli kjent med sentralstyret 2023-2025

På Landsmøte 2023 ble sentralstyret for perioden 2023-2025 valgt. Bli kjent med de som leder organisasjonen vår.

De tillitsvalgte i sentralstyret representerer fritidsklubber fra alle kriker og kroker av landet vårt og bestemmer over organisasjonen vår mellom landsmøtene, som er annet hvert år.

Det er våre medlemsklubber som har valgt sentralstyret, gjennom Landsmøte. De behandler en del tøffe og viktige saker gjennom året, men også mange gladsaker. Blant annet godkjenner de hvilke søknader som skal motta midler fra Ungdom og Fritids Fond.

Sentralstyret består av lik andel voksne og ungdom, med unntak av leder. I tillegg til sentralstyret har vi et arbeidsutvalg – AU – Som består av leder og de to nestlederne. Men hvem er egentlig disse sentralstyremedlemmene? – Kommunikasjonskonsulent, Morten, har stilt de noen spørsmål.

Trine Ottosen, leder (voksen), Rogaland

Q: Hva er din erfaring med fritidsklubb?

A: Ungdom i klubb fra 2005-2010. Jobbet i klubb siden 2012.

Q: Er det noe spesielt du vil fokusere på i perioden du er valgt for?

A: Kompetanseløft for ungdomsarbeidere på psykisk helse. Høyere utdanning. Løft for fritidsklubbfeltet.

Q: Hva tenker du om fritidsklubbfeltets utvikling fremover?

A: Jeg tror vi vil få et rammeverk for fritidsklubbfeltet. Sikring av kompetanse, økonomi og faste stillinger i kommunen blir viktig.

Magnus Tveten, nestleder (voksen), Oslo

Q: Hva er din erfaring med fritidsklubb?

A: Jobbet på Stovner Rockefabrikk i Groruddalen fra 2009 til 2022.

Q: Er det noe spesielt du vil fokusere på i perioden du er valgt for?

A: For meg er inkludering av alle barn og unge et viktig tema, og jeg tror fritidsklubbenes få barrierer gir dem en unik posisjon for å jobbe med inkludering. Det håper jeg blir enda synligere i tiden fremover.

Q: Hva tenker du om fritidsklubbfeltets utvikling fremover?

A: Jeg tror og håper at fritidsklubbenes viktige rolle i barn og unges oppvekst blir enda synligere, og at feltet og de utrolige ungdomsarbeiderne der ute får høyere status og bedre vilkår for sitt mangfoldige arbeid.

Oscar Lone Olsen, nestleder (ungdom), Viken

Q: Hva er din erfaring med fritidsklubb?

A: Ungdomsråd og hvor jeg blant annet startet med prosessen om å åpne nye klubber, samt jobbet tett med lokal klubbdrift.

Q: Er det noe spesielt du vil fokusere på i perioden du er valgt for?

A: Datakultur, nettvett/medie- og digital kompetanse, lavere terskel for politisk deltakelse.

Q: Hva tenker du om fritidsklubbfeltets utvikling fremover?

A: Helt fantastisk, går riktig vei, og selv etter pandemien har det vokst sterkt. To år til nå, uten pandemi kommer det til å bli enda bedre.

Tommy Wisth, medlem (voksen), Nordland

Q: Hva er din erfaring med fritidsklubb?

A: Gått i klubb i min ungdom/jobber som kulturarbeidere og nå fritidsleder.

Q: Er det noe spesielt du vil fokusere på i perioden du er valgt for?

A: Ønsker å ha fokus på visjon.

Q: Hva tenker du om fritidsklubbfeltets utvikling fremover?

A: Tror feltet vil ha en større rolle fremover for den uorganiserte aktiviteten.

Hilde Woxen, medlem (voksen), Trøndelag

Q: Hva er din erfaring med fritidsklubb?

A: Leder en ungdomskafe og en spillklubb – mye entreprenørskapsprosjekter i klubb og arbeidskvalifisering.

Q: Er det noe spesielt du vil fokusere på i perioden du er valgt for?

A: Hvis jeg tar utgangspunkt i strategisk plan så vil jeg si målene om Deltakelse med alle del mål. Innovasjon med del mål 1,2 og 3 Kompetanse med alle delmål I tillegg til internasjonalt samarbeid, spesielt samarbeid som er nevnt med Belgia/Østerrike som handlet om mobilklubb/klubb på mindre steder.

Q: Hva tenker du om fritidsklubbfeltets utvikling fremover?

A: Vi kommer til å få en kjempeutvikling og synliggjøring av feltet, som vi har som mål gjennom strategisk plan.

Hanne Handå, medlem (voksen), Troms og Finnmark

Q: Hva er din erfaring med fritidsklubb?

A: Jeg har verdens beste jobb som leder og prosjektkoordinator på Ungdommens Hus i Harstad. Det har jeg vært siden 2017. Det er samme ungdomshus som jeg selv var aktiv på da jeg var ungdom.

Q: Er det noe spesielt du vil fokusere på i perioden du er valgt for?

A: Jeg vil jobbe for at vi, i enda større grad, skal fremme og synliggjøre viktigheten av fritidsklubber, både som sosial arena og som uformell læringsarena. Så kunne jeg tenkt meg å jobbe for utvikling av en digital medvirkingsplattform, som samler gode eksempler og verktøy som kan inspirere og gjøre det lettere å drive med skikkelig god ungdomsmedvirkning.

Q: Hva tenker du om fritidsklubbfeltets utvikling fremover?

A: Fritidsklubbfeltet er i medvind og det må vi utnytte for at feltet kan styrkes ytterligere, både kvalitativt og kvantitivt. Jeg tror at enda flere vil bli oppmerksom på mangfoldet av muligheter som fritidsklubbene tilbyr barn og unge. Jeg tror også vi vil se mye mer samarbeid, mer inkludering og masse mer gaming!

Tuva Hauge Nilsen, medlem (ungdom), Rogaland

Q: Hva er din erfaring med fritidsklubb?

A: Klubbstyre og leder klubbstyre Dysjaland, praksis Feelgood ungdomshus, Solafestivalen, UKM Arrangør og Media, flere ungdomsprosjekter, samt diverse elevråd og ungdomsråd.

Q: Er det noe spesielt du vil fokusere på i perioden du er valgt for?

A: Ønsker å jobbe for å få inn betydningen fritidsklubb har på unges psykisk helse på kommunalt, regionalt og landsnivå.

Q: Hva tenker du om fritidsklubbfeltets utvikling fremover?

A: Jeg tror og håper betydningen av en åpen arena vil bli mer synlig.

Dilara Kara, medlem (ungdom), Rogaland

Q: Hva er din erfaring med fritidsklubb?

A: Har gått og jobbet på klubb tidligere

Q: Er det noe spesielt du vil fokusere på i perioden du er valgt for?

A: Mer aktivitet i nærmiljøet og mer engasjement på hjertesakene.

Q: Hva tenker du om fritidsklubbfeltets utvikling fremover?

A: Tror at flere kommer til å forstå fordelene med fritidsklubbene.

Truls Baalmann, medlem (ungdom), Nordland

Q: Hva er din erfaring med fritidsklubb?

A: Har vært med i min klubb i snart 3 år og e lærling som barne- og ungdomsarbeider så har lyst til å jobb på klubb og med ungdom videre i livet.

Q: Er det noe spesielt du vil fokusere på i perioden du er valgt for?

A: Æ e superengasjert i kompetanse og da kompetanseheving for klubbfeltet og ungdomsarbeideryrke.

Q: Hva tenker du om fritidsklubbfeltets utvikling fremover?

A: D æ håpa skjer e at d blir enda mer åpent og tilgjengelig for alle i hele landet, og at de som jobba på klubb faktisk har kunnskap og kompetanse om ungdom og e trygge voksne slik at man kan ha d enda bedre på klubb.

Ane Seljeseth, vara (voksen), Agder

Q: Hva er din erfaring med fritidsklubb?

A: Jeg har jobbet med ukm og utvikling av ungdomsklubb i Songdalen kommune tidligere. Har jobber på Samsen kulturhus som fagkoordinator siden 2020.

Q: Er det noe spesielt du vil fokusere på i perioden du er valgt for?

A: Se på hvordan Ungdom og Fritid kan samle de større ungdomskulturhusene. Fortsatt fokus på ungdomsmedvirkning og aktuelle og relevante ungdomstilbud.

Q: Hva tenker du om fritidsklubbfeltets utvikling fremover?

A: Jeg tenker det er fortsatt viktig å ha gode relevante møteplasser for ungdom hvor de kan møtes, møte voksne som ser dem og heier på unge. Og der det er mulighet for å teste, utvikle og øve på aktiviteter de trives med.

Mattis Himo, vara (voksen), Møre og Romsdal

Fotograf Ihne Pedersen

Q: Hva er din erfaring med fritidsklubb?

A: Bakgården Ungdomshus Kristiansund – Gått på klubb selv på tidlig 2000-tallet, vært leder på klubb (slutten av 2000-tallet), skrevet master om klubb, og i dag fagleder for avdelingen som driver klubb og ungdomskultur.

Q: Er det noe spesielt du vil fokusere på i perioden du er valgt for?

A: Å sikre forutsigbare økonomiske rammer for klubbdrift, og at klubb skal bli en viktig prioritering for kommunene.

Q: Hva tenker du om fritidsklubbfeltets utvikling fremover?

A: Møteplassfunksjonen vil bli viktigere og viktigere, men også viktig å sikre god faglig kvalitet, gode opplevelser og sikre at også kulturlivet blir koblet på.

Sebastian Bjørnstad, vara (ungdom), Viken

Q: Hva er din erfaring med fritidsklubb?

A: Ansatt på en klubb. Har også vært en aktiv bruker av klubb i mange år.

Q: Er det noe spesielt du vil fokusere på i perioden du er valgt for?

A: Det at alle barn og unge skal ha tilgang til en fritidsklubb.

Shruti Chowdary Bojedla, vara (ungdom), Viken

Q: Hva er din erfaring med fritidsklubb?

A: Demokratigruppa på Jolly fritidsklubb på Skjetten.

Q: Er det noe spesielt du vil fokusere på i perioden du er valgt for?

A: Øke antall fritidsklubber og gjøre dem mer «kjent».

Q: Hva tenker du om fritidsklubbfeltets utvikling fremover?

A: Veldig positiv utvikling med flere tilbud til unge i landet og Europa.

Tekst og foto: Morten Fredriksen / Ungdom og Fritid

1.6.2023