Dette skjedde på Landsmøte 2023

5. – 7. mai 2023 ble Landsmøtet i Ungdom og Fritid avholdt. Det betyr at retningen for de neste to årene har blitt vedtatt, nytt sentralstyre har blitt valgt, ungdommen i vår organisasjon har valgt ungdomstema, for å nevne noe.

Sentrale styringsdokumenter

De nye styringsdokumentene har blitt vedtatt for perioden 2023-2025. Dokumentene bestemmer hvordan vi skal oppføre oss som organisasjon og hva vi skal prioritere. Det er Landsmøte-delegatene som har vedtatt dokumentene.

Nytt ungdomstema

Ungdom i organisasjonen ble invitert til å bestemme et tema eller en sak som Ungdom og Fritid skal jobbe med i landsmøteperioden. Dette kan føre til for eksempel kampanjer, kurs, intervjuer, rapporter og andre aktiviteter knyttet til temaet.

Teamene ble valgt ved at ungdom på fritidsklubber fra hele landet kom med forslag og ungdom på Landsmøte stemte over forslagene. Landsmøtet valgte Inkludering og fellesskap som Ungdom og Fritids ungdomstema for UoFs 2023-2025.

Sentralt tillitsvalgte i organisasjonen

Det var helt spesielt for oss å takke av Knut Remi Heimvik, som har vært med organisasjonen vår i over 20 år!

Under Landsmøte ble det valgt tillitsvalgte til sentralstyret, valgkomiteen og kontrollkomiteen. Det var flere som ble stemt inn til sin første periode, samt en del ble gjenvalgt for perioden 2023-2025. Det var også noen som gikk av etter endt periode.

Sentralstyret består av lik andel voksne og ungdom, med unntak av leder. Trine Ottosen ble gjenvalgt som leder og vi fikk to nye nestledere. Nestleder ungdom, Oscar Lone Olsen og nestleder voksen, Magnus Tveten.

Bli bedre kjent med sentralstyret her.

For full oversikt over sentralt tillitsvalgte, se her.

Andre saker som ble behandlet

I tillegg til de lovpålagte sakene, ble flere andre saker behandlet.

Det ble diskutert og fastsatt ny medlemskontingent, noe som er viktig for å styrke organisasjonen i tiden som kommer, flere nye uttalelser ble vedtatt og en ble nedstemt. Disse uttalelsene ble vedtatt

  • Ta ungdomsrådene på alvor
  • Fritidsklubbene må sikre samisk kulturutøvelse
  • Klubben – et barrierefritt tilbud for alle
  • Både klima og de unges fremtidstro er på tynn is 
  • Ungdom og Fritid står i solidaritet med Ukraina 

Landsmøtet debatterte og vedtok nye honorarsatser for sentralt tillitsvalgte, flere tok til ordet for hvordan vi skal forstå Gratisprinsippet i fritidsklubb – der følgende ble vedtatt – Landsmøtet mener alle fritidsklubber bør være gratis for barn og unge og oppfordrer alle sine medlemmer til å revurdere å ta betalt fra barn og unge for å delta. Organisasjonen diskuterer saken videre på landsstyremøtet våren 2024.

Du kan lese hele protokollen her

Fylkesledd

Alle fylkene var representert på møtet, noen også med observatører, som reiste for egen regning. Knut (ungdom Agder) og Truls (ungdom Nordland) holdt en presentasjon om hvor kult det er å være i fylkesleddene. Er du nysgjerrig på tillitsverv i fylkesleddet, se mer informasjon her.

Meningstorg og debatt

Nytt av Landsmøte 2023 arrangerte vi meningstorg, der ungdom og voksne kunne mingle og diskutere saker, i tillegg til debatt. På meningstorget sto representanter som kjente sakene godt og svarte på spørsmålene delegatene, slik at deres forslag kunne komme best mulig frem.

31.5.2023