Fritidspedagogisk ungdomsledelse (USN)

Fritidspedagogisk ungdomsledelse er en videreutdanning for deg som jobber med ungdom i fritidsklubber, ungdomshus og liknende åpne møteplasser. Videreutdanningen går over et semester og gir 15 studiepoeng. Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Sørøst-Norge og Ungdom og Fritid, og tilbys ved USNs campus i Drammen.

Fritidspedagogisk ungdomsledelse er et emne som bygger på pedagogikk og som handler om tenkemåter og faglige praksiser i ungdomsarbeidet på åpne møteplasser. Emnet har en hovedvekt på ungdomsarbeidet som organiseres i offentlig regi. Emnet baserer seg på pedagogisk teori med innslag av sosiologi, antropologi og medievitenskap. Studiet er praktisk orientert i sin form med fokus på betydningen av relasjoner i ungdomsarbeidet.

Første runde av studiet gikk høsten 2019 og her hadde vi langt over flere søkere enn plasser.

Målgruppe

Målgruppe for studiet er alle som jobber med ungdom i fritidsklubber og ungdomshus. Studiet kan også passe for barnevernspedagoger, sosionomer, kulturarbeidere og lærere som har interesse for ungdomskultur og ungdomsarbeid.

Opptakskrav

For å søke opptak må du ha generell studiekompetanse (GSK) eller relevant fagbrev. Realkompetansevurdering for manglende formell kompetanse kan vurderes. Opptak kan også skje på grunnlag av relevant fagbrev.

For mer informasjon om studiet og opptak, se hjemmesidene til Universitetet i Sørøst-Norge

 

 

04.05.2022