Fordypningskurs Ungdomsledelse

Fordypningskurs Ungdomsledelse gir et tredagers dypdykk i medvirkningsmetodikk. Kurset passer for deg som ønsker å jobbe aktivt med medvirkningsprosesser og igangsette konkrete prosjekter eller tiltak sammen med ungdom.

Gjennom fordypningskurset får du innsikt i teori og metoder knyttet til medvirkning. Du vil få praktisk erfaring med øvelser knyttet til Ungdom og Fritids medvirkningsmetodikk: Relasjon, Ressurs og Relevans. I løpet av kurset får du tid til å utvikle en tiltaksplan eller prosjektide for medvirkning på klubben eller ungdomshuset, og bearbeide den sammen med de andre deltakerne.

Påmeldingsskjema

Dag 1: Gruppeledelse, relasjonsbygging og kommunikasjon 

Dag 2: Ideskaping og medvirkningsprosesser, modeller for medvirkning og arbeid med tiltaksplaner 

Dag 3: Gruppearbeid rundt caseeksempler og videreutvikling av tiltaksplaner 

Målet for kurset er at du i etterkant starter opp et Ungdomsledelse-prosjekt lokalt. Kurset er ment å støtte deg i denne prosessen og styrke det faglige grunnlaget i arbeidet ditt. 

Kurset følges av en liten test i form av en praktisk oppgave og en oppfølgingssamtale per telefon. Etter bestått oppgave vil du bli sertifisert i Ungdom og Fritids medvirkningsmetodikk. Du vil bli del av et kompetansenettverk av Ungdomsledelse koordinatorer, med tilbud om nettverkssamlinger og faglig påfyll. 

Fordypningskurset er nasjonalt og åpent for medlemmer av Ungdom og Fritid fra hele landet. Kurset har en praktisk innretning, med mye gruppearbeid og øvelser.

 

18.3.2024