Finnmark

Vi trenger flinke folk!

Fylkesleddet Finnmark er helt nytt og vi trenger flinke folk <3.

Hvordan kan du hjelpe? Du kan …

  • være med som tillitsvalgt og påvirke organisasjonen
  • delta og møte andre fritidsklubber og lære av hverandre
  • delta på fylkesårsmøter og andre demokratiske møter der du forteller hva du vil organisasjonen skal gjøre for deres klubb.

Du kan lese mer om tillitsverv her.

Hva er Ungdom og Fritid Finnmark?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Finnmark. Alle medlemsklubber i Finnmark er automatisk medlem av fylkesleddet. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesstyre Finnmark

Unni Esp, styreleder voksen
Ungdommens Hus Kjøllefjord, Lebesby

Eirik Aune, styremedlem voksen
Huset, Alta

Per Inge Heitmann Olsen, styremedlem voksen
Bakeriet Ungdomshus, Nesseby

Maram Hasan Alsalama, styremedlem ungdom
Ungdommens Hus Kjøllefjord, Lebesby

Kjelfrid Kjølås, styremedlem voksen
Grotta Fritidsklubb, Tana

Har du spørsmål?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

18.6.2024