Hvordan jobbe i valgkomiteene?

Under finner du en oversikt over noen av de viktigste punktene for valgkomiteen.

I sidemeny finner du en oversikt over de tillitsvalgte i ditt fylke. Trykk på aktuelt fylke for mer informasjon.

Hva gjør valgkomiteen i fylkene?

En valgkomité har som hovedoppgave å finne personer som passer inn i ulike tillitsverv i organisasjonen. I Ungdom og Fritid betyr det å foreslå sammensettingen av:

 • et nytt styre og
 • en ny valgkomité

Et slikt forslag gjøres ved at valgkomiteen «innstiller» på sitt valg. Dette er en liste over kandidater valgkomiteen mener kan gjøre en god jobb og en begrunnelse til hvorfor valgkomiteen mener de kan gjøre en god jobb.

Blir kandidatene valgkomiteen foreslår automatisk valgt?

Nei. Forslaget skal stemmes på ved fylkesårsmøtet. Det vil si at det fortsatt er rom for at klubbene er uenige eller har flere forslag. Dette er helt vanlig.

Hvordan foreslå sammensetting av nytt styre?

Dette styres av §15 og §21 i våre lover.

Last ned valgkomitéinstruksen, med mer informasjon.

Forutsetningene er forskjellige for alle fylker. Noen fylker har mange klubber, noen har få. Noen har mange som ønsker å bidra inn i fylkeslaget, andre steder kan det være få. Derfor vil styrene få litt forskjellig sammensetting.

Erfaringen frem til nå er at det er en fordel (men ikke et krav) at ungdomskandidater og voksenkandidater kommer fra samme klubb, for lettere å organisere møter.

Valgkomiteen kan også velge å innstille nestledere og varakandidater, slik som flere fylker har gjort, i tillegg til minimumskravet. Disse rollene har vært veldig nyttig for fylkene som har dette.

Loven sier dette om styresammensetting:

Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesårsmøtet, som skal ha en sammensetning av:

 • Leder
 • Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (ungdom)
 • Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (voksen)

Under ser du to eksempler på korrekt sammensatt innstilling

Eksempel 1

 • Leder – Vera Verasen, Klubbhuset, voksen
 • Styremedlem 1 – Knut Knutsen, Klubbhuset, ungdom
 • Styremedlem 2 – Pernille Pernillesen, Kjellerklubben, ungdom
 • Styremedlem 3 – Adil Adilsen, Kjellerklubben, voksen
 • Styremedlem 4 – Ava Avasen, Loftet, voksen

Eksempel 2

 • Leder – Vera Verasen, Klubbhuset, voksen
 • Nestleder ungdom – Stine Stinesen, Venterommet, ungdom
 • Nestleder voksen – Hassan Hassansen, Venterommet, voksen
 • Styremedlem 1 – Knut Knutsen, Klubbhuset, ungdom
 • Styremedlem 2 – Pernille Pernillesen, Kjellerklubben, ungdom
 • Styremedlem 3 – Adil Adilsen, Kjellerklubben, voksen
 • Styremedlem 4 – Ava Avasen, Loftet, voksen
 • Vara 1 – Gudmund Gudmundsson, Kulturkjelleren, voksen
 • Vara 2 – Kine Kinesson, Kulturkjelleren, ungdom

Les mer under §15 og §21 i våre lover

Eksempel på møteplan for valgkomiteen

Valgkomiteen bestemmer selv sin egen møteplan. Her er et eksempel på hvordan komiteen kan organisere møtene sine:

 • April – digitalt møte – Formål: fordele roller, bli kjent
 • Nov/des – digitalt møte – Formål: valgkomiteens leder presenterer hvem fra styret som ønsker å stille til gjenvalg, komiteen blir enige om fremdrift for å finne ny kandidater
 • Des/jan – digitalt møte – Formål: valgkomiteens leder presenterer innkomne nominasjoner fra felles kampanje og komiteen blir enige om sin innstilling
 • Jan/feb – Fylkesårsmøte digitalt/fysisk – Formål: valgkomiteen stiller med en representant for å presentere sin innstilling.

Har du spørsmål eller ønsker å ta en prat?

Ta kontakt med vår organisasjonskonsulent Morten:
Morten@ungdomogfritid.no

+47 48 31 52 86