Hvordan jobbe i valgkomiteene?

Under finner du en oversikt over noen av de viktigste punktene for valgkomiteen.

I sidemeny finner du en oversikt over de tillitsvalgte i ditt fylke. Trykk på aktuelt fylke for mer informasjon.

Hvordan jobbe i valgkomiteene

Valgkomiteen bestemmer selv sin egen møteplan. Her er et eksempel på hvordan komiteen kan organisere møtene sine:

 • April – digitalt møte – Formål: fordele roller, bli kjent
 • Nov/des – digitalt møte – Formål: valgkomiteens leder presenterer hvem fra styret som ønsker å stille til gjenvalg, komiteen blir enige om fremdrift for å finne ny kandidater
 • Des/jan – digitalt møte – Formål: valgkomiteens leder presenterer innkomne nominasjoner fra felles kampanje og komiteen blir enige om sin innstilling
 • Jan/feb – Fylkesårsmøte digitalt/fysisk – Formål: valgkomiteen stiller med en representant for å presentere sin innstilling.

Eksempel 1

 • Leder – Vera Verasen, Klubbhuset, voksen
 • Styremedlem 1 – Knut Knutsen, Klubbhuset, ungdom
 • Styremedlem 2 – Pernille Pernillesen, Kjellerklubben, ungdom
 • Styremedlem 3 – Adil Adilsen, Kjellerklubben, voksen
 • Styremedlem 4 – Ava Avasen, Loftet, voksen

Eksempel 2

 • Leder – Vera Verasen, Klubbhuset, voksen
 • Nestleder ungdom – Stine Stinesen, Venterommet, ungdom
 • Nestleder voksen – Hassan Hassansen, Venterommet, voksen
 • Styremedlem 1 – Knut Knutsen, Klubbhuset, ungdom
 • Styremedlem 2 – Pernille Pernillesen, Kjellerklubben, ungdom
 • Styremedlem 3 – Adil Adilsen, Kjellerklubben, voksen
 • Styremedlem 4 – Ava Avasen, Loftet, voksen
 • Vara 1 – Gudmund Gudmundsson, Kulturkjelleren, voksen
 • Vara 2 – Kine Kinesson, Kulturkjelleren, ungdom

 

Les mer under §15 og §21 i våre lover

Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesårsmøtet, som skal ha en sammensetning av:

 • Leder
 • Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (ungdom)
 • Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 styremedlemmer (voksen)

Under ser du to eksempler på korrekt sammensatt innstilling

Dette styres av §15 og §21 i våre lover.

Last ned valgkomitéinstruksen med mer informasjon

Forutsetningene er forskjellige for alle fylker. Noen fylker har mange klubber, noen har få. Noen har mange som ønsker å bidra inn i fylkeslaget, andre steder kan det være få. Derfor vil styrene få litt forskjellig sammensetting.

Erfaringen frem til nå er at det er en fordel (men ikke et krav) at ungdomskandidater og voksenkandidater kommer fra samme klubb, for lettere å organisere møter.

Valgkomiteen kan også velge å innstille nestledere og varakandidater, slik som flere fylker har gjort, i tillegg til minimumskravet. Disse rollene har vært veldig nyttig for fylkene som har dette.

Nei. Forslaget skal stemmes på ved fylkesårsmøtet. Det vil si at det fortsatt er rom for at klubbene er uenige eller har flere forslag. Dette er helt vanlig.

En valgkomité har som hovedoppgave å finne personer som passer inn i ulike tillitsverv i organsisasjonen. I Ungdom og Fritid betyr det å foreslå sammensettingen av ett nytt styre, og en ny valgkomité.

Et slikt forslag gjøres ved at valgkomiteen «innstiller» på sitt valg. Det er en liste over kandidater valgkomiteene mener kan gjøre en god jobb og en begrunnelse for hvorfor de mener det.

Har du spørsmål eller ønsker å ta en prat om fylkesledd?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

1.6.2023