Viken

Hva er Ungdom og Fritid Viken?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Viken. Alle medlemsklubber i Viken er automatisk medlem av fylkesleddet. I Viken er det ca. 155 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøte 2023

Dato/tid lørdag 11. februar, kl. 12.00-16.00. Det er mulig å møte opp fra 11.30 for å nettverke med andre og ta en kaffe/te før det begynner.
Sted Lillestrøm Rådhus, 3 min gåavstand fra Lillestrøm togstasjon og 1 min gåavstand fra Lillestrøm bussterminal

Lillestrøm Rådhus
Jonas Lies gate 18
2000 Lillestrøm

For Alle klubbene i Viken. Hver klubb kan stille med så mange de vil, men de vil kun få to stemmer. (1 voksen og 1 ungdom)
Hva vil skje på møtet? Gjennomgang av året, valg, Workshop for ungdom og voksne. Erasmus+ Ungdom. Gratis mat og bli kjent med klubbene i fylket <3

Saksliste

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Suppleringsvalg
  • Valg av delegater til Landsmøte
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

 

Fylkesstyre Viken

Danshiya Saint Johns, styreleder voksen
Skjetten fritidssenter, Lillestrøm

Ole Martin Pedersen Gjestad, nestleder voksen
Ungdommens Kulturhus, Sarpsborg

Kesanet Bahta, styremedlem ungdom
Marie Plahte aktivitetssenter, Bærum

Vilma Larsdatter Jaavall, styremedlem ungdom
Ungdommens Kulturhus Marker (UKH), Marker

Kontakt Ungdom og Fritid Viken: morten@ungdomogfritid.no