Viken

Hva er Ungdom og Fritid Viken?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Viken. Alle medlemsklubber i Viken er automatisk medlem av fylkesleddet. I Viken er det ca. 155 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesstyre Viken

Nina Østby Hjelle, styremedlem voksen
Sørum Fritidsgård, Lillestrøm

Ole Martin Pedersen Gjestad, nestleder voksen
Ungdommens Kulturhus, Sarpsborg

Lena Julia Lislevand, styremedlem ungdom
Flame fritidssenter, Nordre Follo

Kesanet Bahta, styremedlem ungdom
Marie Plahte aktivitetssenter, Bærum

Vilma Larsdatter Jaavall, styremedlem ungdom
Ungdommens Kulturhus Marker (UKH), Marker

Kontakt Ungdom og Fritid Viken: morten@ungdomogfritid.no