Inkluderende datakultur

Inkluderende datakultur er et samarbeidsprosjekt mellom Ungdom og fritid, UKM, det digitale kulturhuset Nova og KRED.  Prosjektet har fått tildelt såkornmidler fra Kulturtanken og har som mål å styrke det digitale ungdomsarbeidet og utvikle en metode som gjør at flere barn og unge kan delta i tilbud som handler om dataspill og datakultur. 

Vi vil ha flere møteplasser hvor ungdom kan drive med sin interesse kostnadsfritt, både fysiske møteplasser som fritidsklubber, men også digitalt. For å få dette til må vi samarbeide med eksperter – nemlig ungdom selv!  

Ungdom gir innspill i dette prosjektet, noe som betyr at de kommer med forslag til hvordan man lager tilbud, aktiviteter og arrangement som er gøy å delta på. Ungdommene forteller også hva de mener at voksne tilretteleggere trenger å vite for å lage slike tilbud på lokale fritidsklubber.  

Ungdommene gir kunnskap som vi gjennom prosjektet skal spre til tilretteleggere som vil etablere eller utvikle møteplasser for dataspill og datakultur. Vi veileder tilretteleggere som vil etablere gaming og datakultur tilbud, og er i ferd med å utvikle et eget kurs for ungdomsarbeidere.  

Det finnes barrierer som gjør at ikke alle ungdommer har muligheter til å drive med gaming og datakultur. Det kan handle om økonomiske forutsetninger og manglende utstyr, eller det kan handle om at man ikke får lov på grunn av gaming sitt dårlige rykte. Dette kan klubbfeltet gjøre noe med. Vi har muligheten til å senke terskelen for deltakelse når det kommer til økonomi, og vi ta oppgjør med gaming sitt dårlige rykte ved å lytte til ungdommenes erfaringer og ønsker. 

Særlig etter pandemien er det viktig å bygge videre på ungdommens ønske om fysiske møteplasser hvor de kan drive med sine egenvalgte interesser og møte voksne som har forståelse og engasjement for at dette er en viktig del av deres hverdag. 

Veiledning eller spørsmål om gaming og datakultur?  

Marie Lunde
Prosjektleder, Inkluderende Datakultur
marie@ungdomogfritid.no
+47 483 15 282 

eller

Ida Dorthea Horpestad
Gamingkonsulent
horpestad@ungdomogfritid.no
+47 973 37 757

04.07.2023