Hvordan få opp en digital fritidsklubb på Discord

Responsen fra ungdommen da Ungdommens Kulturhus i Sarpsborg kommune satt opp klubb på Discord har vært enorm. I løpet av de første 10 dagene i drift er det sendt over 7000 meldinger i chatfunksjonene.

Tekst: Ole Martin Pedersen Gjestad ved Ungdommens Kulturhus, Sarpsborg

Dette er utenom alle timene med samtaler som er ført gjennom mikrofon. Vi har totalt vokst til 120 aktive brukere, og listen med deltakere vokser daglig. Vi ser også at dette er en enorm rekrutteringskanal for oss da flere kommer i kontakt med oss for å få komme i gang.

Vi har etter at vi måtte stenge blitt tvunget til å tenke annerledes. UKM ble avlyst, fritidsklubbene og ungdomshuset ble stengt, og ikke engang på skolen kunne en plutselig treffe venner lenger. Vi kastet oss rundt og etablerte en Discord-kanal som skulle gjøre det så smidig som mulig å følge opp prosjektene og arbeidsgruppene våre også gjennom denne perioden.

 

Det har gjort at flere av de ansatte som er en del av de ulike arbeidsgruppene fortsatt kan holde i prosjektene sine som vanlig. En kan lett gjennomføre et mediamøte, ha en økt med D&D, gjennomføre et gitarkurs, redigere musikk, og generelt de fleste tingene vi gjør i den daglige driften. Det kom tørt fra en at vi manglet biljardbordet, men selv det har vi nå fått «integrert» inn i plattformen vår.

Så Discord har vært et viktig verktøy for oss i denne perioden. Ungdommen er selv med å forme tilbudet som vanlig, og vi har fått en rekke gode forslag og tips til forbedringer som har blitt innført. Det er som nevnt viktig for oss at det er så likt vårt daglige tilbud som mulig, og da er det en selvfølge at ungdommen oppmuntres til å påvirke tilbudet sitt.

Via Discord har vi muligheten til å videreføre våre tilbud og prosjekt, samtidig som vi er tilgjengelige for ungdommen i en spesiell periode. Mange har behov for å snakke med en voksen de er trygge på, og vi har derfor etablert et lukket rom på Discord vi har kalt «kontoret». Hit må en inviteres inn av en ansatt etter en privat melding blir sendt, og ingen andre brukere kan se hvem som er inne i rommet. Dette har svært mange tatt i bruk så langt, og det er en løsning jeg anbefaler at alle som bruker denne type plattform har.

Vi følger våre faste åpningstider, og har i dette tidsrommet konkurranser, spillkvelder, jam, filmtitting og diverse gruppemøter. Vi har også i påskeferien vår første livestream på Discord, hvor vi kommer til å vise frem UKM-deltakerne som ikke fikk vist seg frem på årets festival. Dette kommer også til å streames live på våre andre kanaler i sosiale medier.

Fallgruver ved digitalt ungdomsarbeid

Fallgruvene er der om en tror at et digitalt tilbud skal gå av seg selv. Det krever en god dose nysgjerrighet, interesse og tillit til ungdommen for å få et digitalt tilbud til å slå an og utvikle seg. Dersom en ikke evner å fornye seg ofte så henger en fort langt etter. Det er viktig å gi ungdommen tillit i etableringen og driften av et slikt tilbud – dette kan de. En kan jo også ta noen fallgruver knyttet opp mot feks. Discord og hvordan unngå de. Fallgruvene er fort der om en ikke følger opp hvem som bruker serveren. En kan for eksempel ha en svært sikker server ved å kun ha engangsinvitasjoner kombinert med at ungdom som ønsker inngang må ta kontakt med en voksen. På den måten vet en helt sikkert hvem som er inne på serveren. Dette kombinert med verifisering via telefon er en svært sikker løsning.

02.04.2020