Vestland

Hva er Ungdom og Fritid Vestland?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Vestland. Alle medlemsklubber i Vestland er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 67 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesstyre Vestland

Kristoffer Severinsen, styreleder voksen
Nesttun Ung, Bergen

Ingrid Rong Næss, styremedlem ungdom
Gryto ungdomsklubb, Voss

Øyunn Finne Marø, styremedlem ungdom
Gryto ungdomsklubb, Voss

Ester Hovland, styremedlem ungdom
Knutepunkt Møllaren, Bergen

Vigdis Gammelsæther, styremedlem voksen
Ungdomsbase Sør | Ungdomsbase Nord, Kvinnherad

Martin Nielsen, styremedlem ungdom
Ungdomsbase Sør, Kvinnherad

Tobias Sunde, styremedlem ungdom
Ungdomsbase Sør, Kvinnherad

Simen André Lewkowicz, styremedlem ungdom
Ungdomsbase Sør, Kvinnherad