Innlandet

Hva er Ungdom og Fritid Innlandet?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Innlandet. Alle medlemsklubber i Innlandet er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 41 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøte 2023

Dato/tid lørdag 11. februar, kl. 12.00-16.00
Sted Ringsaker – Brumunddal fritidsklubb, Furnesveien 26, 2380 Brumunddal – i tillegg vil det være mulig å delta digitalt.
For Alle klubbene i Innlandet. Hver klubb kan stille med så mange de vil, men de vil kun få to stemmer. (1 voksen og 1 ungdom)
Hva vil skje på møtet? Gjennomgang av året, valg, Gruppearbeid med tema «engasjement i fylket» og/eller «fritidsklubbene i Innlandet sine behov/ønsker».

Gratis mat og vi legger også opp til litt bli-kjent og mulighet for løs prat. Gøy for både ungdom og voksne! <3

Saksliste

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Suppleringsvalg
  • Valg av delegater til Landsmøte
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

 

Fylkesstyre Innlandet

Gitte Aarum, styreleder voksen
Flisa ungdomshus, Åsnes

Julie Iselin Berg, nestleder ungdom
Flisa ungdomshus, Åsnes

Anna Bjørk Røislien, medlem voksen
Plan B og Hiet, Lillehammer

Zahraa Al-Azzawi, medlem ungdom
Plan B, Lillehammer

Ida Sofie Flatekvål, medlem voksen
Brumunddal fritidsklubb, Ringsaker

Alfred Åmot, styremedlem ungdom
Skjåk Friviljugsentral, Skjåk