Innlandet

Hva er Ungdom og Fritid Innlandet?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Innlandet. Alle medlemsklubber i Innlandet er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 41 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesstyre Innlandet

Gitte Aarum, styreleder voksen
Flisa ungdomshus, Åsnes

Julie Iselin Berg, nestleder ungdom
Flisa ungdomshus, Åsnes

Anna Bjørk Røislien, medlem voksen
Plan B og Hiet, Lillehammer

Zahraa Al-Azzawi, medlem ungdom
Plan B, Lillehammer

Ida Sofie Flatekvål, medlem voksen
Brumunddal fritidsklubb, Ringsaker

Alfred Åmot, styremedlem ungdom
Skjåk Friviljugsentral, Skjåk