Troms og Finnmark

Hva er Ungdom og Fritid Troms og Finnmark?

Vi er Ungdom og Fritids fylkeslag i Troms og Finnmark. Alle medlemsklubber i Troms og Finnmark er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 52 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesstyre Troms og Finnmark

Hanne Johnsen Handå, styreleder voksen
Ungdommens Hus, Harstad

Ingvill Mathilde Torgersen, nestleder ungdom
Ungdommens Hus, Harstad

Eirik Aune, nestleder voksen
Huset, Alta

Christine Enebakk, medlem ungdom
Kroken Ungdomsklubb, Tromsø

Polina Peretiatko, medlem ungdom
Basen, Sør-Varanger

Mia Heleen Fagerslett, medlem ungdom
Radio Harstad, Harstad

Lill Anita Både Holte, medlem voksen
Ibestad fritidsklubb, Ibestad

Lene Enebakk, medlem voksen
Fritid Tromsø, Tromsø

Unni Esp, medlem voksen
Ungdommens Hus Kjøllefjord, Lebesby