Troms og Finnmark

Hva er Ungdom og Fritid Troms og Finnmark?

Vi er Ungdom og Fritids fylkeslag i Troms og Finnmark. Alle medlemsklubber i Troms og Finnmark er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 52 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøte 2023

Dato/tid 27. februar, kl. 17.30
Sted Digitalt møte, via Teams
For Alle klubbene i Troms og Finnmark. Hver klubb kan stille med så mange de vil, men de vil kun få to stemmer. (1 voksen og 1 ungdom)
Hva vil skje på møtet? Vi skal ha et effektivt møte, med noe sosialt/diskusjon. Gjennomgang av året, valg. Vi skal i løpet av våren avholde kurs for klubbene, så dere skal få stemme over hvilket kurs dere ønsker. La oss sammen bli kjent med klubbene i fylket <3

Saksliste

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Suppleringsvalg
  • Valg av delegater til Landsmøte
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

 

Fylkesstyre Troms og Finnmark

Hanne Johnsen Handå, styreleder voksen
Ungdommens Hus, Harstad

Ingvill Mathilde Torgersen, nestleder ungdom
Ungdommens Hus, Harstad

Christine Enebakk, medlem ungdom
Kroken Ungdomsklubb, Tromsø

Polina Peretiatko, medlem ungdom
Basen, Sør-Varanger

Mia Heleen Fagerslett, medlem ungdom
Radio Harstad, Harstad

Lill Anita Både Holte, medlem voksen
Ibestad fritidsklubb, Ibestad

Eirik Aune, medlem voksen
Huset, Alta

Lene Enebakk, medlem voksen
Fritid Tromsø, Tromsø

Unni Esp, medlem voksen
Ungdommens Hus Kjøllefjord, Lebesby