Rogaland

Hva er Ungdom og Fritid Rogaland?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Rogaland. Alle medlemsklubber i Rogaland er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 54 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøte 2023

Dato/tid mandag 13. februar
Møtet vil være hybrid, altså deltakerne kan møte digitalt eller fysisk.

17.00 Fysisk oppmøte, mat, omvisning og mingling.
17.30 Digital registrering
18.00 Start fylkesårsmøte

Sted Stavanger kulturhus Sølvberget, Sølvberggata 2, 4006 Stavanger
Møterom Møteplassen 

For Alle klubbene i Rogaland. Hver klubb kan stille med så mange de vil, men de vil kun få to stemmer. (1 voksen og 1 ungdom)

Hva vil skje på møtet?

Det blir servert gratis pizza og drikke. Her er det rom for å mingle med andre. Det er også mulighet til å få en omvisning på Sølvberget sitt heilt nye møteplass for ungdommer.

Gjennomgang av året, valg, info om handlingsplan og besøk fra Erasmus+ Ungdom.

Erasmus+ Ungdom skal fortelle om støtteordningene de har og muligheter dette kan gi til klubbene i fylket. Disse støtteordningene kan gi fritidsklubbene midler til å gjennomføre ungdomsstyre prosjekter, opplæringstiltak og internasjonale prosjekter.

Vi får også besøk av UKM-Norge som skal fortelle om et regionalt medvirkningsverksted som skal holdes under UKM fylkesfestivalen i Sandnes i april. Dette er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Ungdom og Fritid og UKM Norge. Her blir ungdommer invitert fra hele Rogaland til å delta på et verksted for å få mulighet til å jobbe frem forslag til innhold til den nye kulturplanen som skal strekke seg fra 2024 til 2036 i Rogaland.

Er det noen saker dere har lyst til å fremme så send inn saker 3 uker før fylkesårsmøte.

Vi skal også ha suppleringsvalg for noen i styret har valgt å trekke seg før perioden er over. Så kjenner du noen voksne eller ungdommer som ønsker å være med så send inn nominasjon til styret.

Gratis mat og bli kjent med klubbene i fylket <3

Les sakspapirene her

Saksliste

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Suppleringsvalg
  • Valg av delegater til Landsmøte
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

 

Fylkesstyre Rogaland

Live Marie Osa, styreleder voksen
FeelGood Ungdomshus, Sola

Glenn Roger Mardal, styremedlem voksen
Down Under Ungdomsklubb, Karmøy

Fartun Abdulaahi Aadan, styremedlem voksen
Sølvberget bibliotek og kulturhus, Stavanger

Aron Eggertsson, styremedlem voksen
Åpen Zone, Haugesund

Karine Berge, styremedlem ungdom
Lensmannsløa ungdomsklubb, Hå

Daniel Hatleskog, styremedlem ungdom
Down Under Ungdomsklubb, Karmøy

Isak Øgrey Albertsen, styremedlem ungdom
Pingvinen ungdomsklubb, Eigersund

Verona Tengesdal, styremedlem ungdom
Pingvinen ungdomsklubb, Eigersund

Varamedlemmer

Isabell Buch, vara ungdom
FeelGood Ungdomshus, Sola

Mette Bjørnstad Falnæs, vara voksen
Sølvberget bibliotek og kulturhus, Stavanger

Kontakt Ungdom og Fritid Rogaland: rogaland@ungdomogfritid.no