Rogaland

Hva er Ungdom og Fritid Rogaland?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Rogaland. Alle medlemsklubber i Rogaland er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 54 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesstyre Rogaland

Live Marie Osa, styreleder voksen
FeelGood Ungdomshus, Sola

Glenn Roger Mardal, styremedlem voksen
Down Under Ungdomsklubb, Karmøy

Fartun Abdulaahi Aadan, styremedlem voksen
Sølvberget bibliotek og kulturhus, Stavanger

Aron Eggertsson, styremedlem voksen
Åpen Zone, Haugesund

Daniel Hatleskog, styremedlem ungdom
Down Under Ungdomsklubb, Karmøy

Verona Tengesdal, styremedlem ungdom
Pingvinen ungdomsklubb, Eigersund

Varamedlemmer

Mette Bjørnstad Falnæs, vara voksen
Sølvberget bibliotek og kulturhus, Stavanger

Kontakt Ungdom og Fritid Rogaland: rogaland@ungdomogfritid.no