Møre og Romsdal

Hva er Ungdom og Fritid Møre og Romsdal?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Møre og Romsdal. Alle medlemsklubber i Møre og Romsdal er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 21 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesstyre Møre og Romsdal

Trym Torson Sævik, leder ungdom
Bell Ungdomsklubb, Ulstein

Julia Szymanska, nestleder ungdom
Bell Ungdomsklubb, Ulstein

Marie Flatin, nestleder voksen
Bell Ungdomsklubb, Ulstein

Vilde Ulstein Remøy, medlem ungdom
Fritidsklubben Smuget, Herøy

Carl-Henrik Myrseth Moltumyr, medlem voksen
Fritidsklubben Smuget, Herøy

Astrid Eline Breivik Anderson, medlem ungdom
Bell Ungdomsklubb, Ulstein

Ingrid Malme Laustad, varamedlem ungdom
Bell Ungdomsklubb, Ulstein

Kamilla Espeseth Sævik, varamedlem ungdom
Fritidsklubben Smuget, Herøy

Ira Sarucco Ulvan, varamedlem voksen
Fritidsklubben Smuget, Herøy

Kontakt Ungdom og Fritid Møre og Romsdal: moreogromsdal@ungdomogfritid.no

Følg oss på Instagram her.