Møre og Romsdal

Hva er Ungdom og Fritid Møre og Romsdal?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Møre og Romsdal. Alle medlemsklubber i Møre og Romsdal er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 21 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøte 2023

Dato/tid tirsdag 28. februar, kl. 17.00-19.00
Sted Bell Ungdomsklubb, Ulsteinvik – Skollebakken 6
For Alle klubbene i Møre og Romsdal. Hver klubb kan stille med så mange de vil, men de vil kun få to stemmer. (1 voksen og 1 ungdom)
Hva vil skje på møtet?
Dørene opnar kl.17. Vi byr på pizza, drikke og snacks. Møtestart kl.17.30 (både fysisk og digitalt)
Etter møtet kan den som vil, bli igjen for sosialt/mingling. Om fleire klubbar er representert kan vi kanskje finne prosjekt å samarbeide om?

Du kan forvente hyggeleg mingling og mat og bli kjent med klubbene i fylket <3

Saksliste

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Suppleringsvalg
  • Valg av delegater til Landsmøte
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

Fylkesstyre Møre og Romsdal

Elida Overå, leder ungdom
Bell Ungdomsklubb, Ulstein

Elise Gjerde Engh, nestleder ungdom
Bell Ungdomsklubb, Ulstein

Marie Flatin, nestleder voksen
Bell Ungdomsklubb, Ulstein

Vilde Ulstein Remøy, medlem ungdom
Fritidsklubben Smuget, Herøy

Carl-Henrik Myrseth Moltumyr, medlem voksen
Fritidsklubben Smuget, Herøy

Mattis Himo, medlem voksen
Bakgården ungdomshus, Kristiansund

Kontakt Ungdom og Fritid Møre og Romsdal: moreogromsdal@ungdomogfritid.no

Følg oss på Instagram her.