Møre og Romsdal

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Møre og Romsdal?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Møre og Romsdal. Alle medlemsklubber i Møre og Romsdal er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 21 medlemsklubber.

Fylkesstyre Møre og Romsdal

Elida Overå, leder ungdom
Bell Ungdomsklubb, Ulstein

Elise Gjerde Engh, nestleder ungdom
Bell Ungdomsklubb, Ulstein

Marie Flatin, nestleder voksen
Bell Ungdomsklubb, Ulstein

Vilde Ulstein Remøy, medlem ungdom
Fritidsklubben Smuget, Herøy

Carl-Henrik Myrseth Moltumyr, medlem voksen
Fritidsklubben Smuget, Herøy

Mattis Himo, medlem voksen
Bakgården ungdomshus, Kristiansund

Kontakt Ungdom og Fritid Møre og Romsdal: moreogromsdal@ungdomogfritid.no

Følg oss på Instagram her.