Oslo

Hva er Ungdom og Fritid Oslo?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Oslo. Alle medlemsklubber i Oslo er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 73 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

UoF Oslo ønsker å være et nyttig redskap for fritidsklubbene til å løfte opp tema som er utfordrende på tvers av bydelsgrenser eller problemer som burde løses over bydelsnivå.

Som arena når fritidsklubbene ut til en gruppe ungdommer som ikke vanligvis organiserer seg, og vi kan derfor representere en gruppe unge som vanligvis ikke opplever stor deltakelse i demokratiet.

Kontakt oss gjerne med din hjertesak!

Demokratidag på klubben og fylkesårsmøte 2023

Vi har laget et opplegg til en Demokratidag dere kan holde på klubben. På denne måten kan dere legge fokus på lokale saker som er viktig for medlemmene på deres klubb OG bli med å påvirke klubbfeltet i Oslo ved å delta i fylkesårsmøtet – på en og samme klubbkveld! Les mer om hvordan delta på demokratidag og fylkesårsmøte.

Dere kan vinne kr 2 500 til klubben dersom dere blir med på fylkesårsmøte-delen. 

Fylkesstyre Oslo

Lina Maria Karlsen, styreleder voksen
Tveitaklubben, Alna

Mattias Ørn Alman-Kaas, nestleder voksen
Trikkehallen, Nordre Aker

Alaa Baydoun, styremedlem ungdom
Tveitaklubben, Alna

Ahmet Titrek, styremedlem ungdom
Kalbakken fritidssenter, Grorud

Kawtar Rahali, styremedlem ungdom
FUBIAK Ung, Alna

Shuayb Yassin Mohammed, styremedlem voksen
The Raven Romsås, Grorud

Hillevi Tovik, styremedlem voksen