Oslo

Hva er Ungdom og Fritid Oslo?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Oslo. Alle medlemsklubber i Oslo er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 73 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

UoF Oslo ønsker å være et nyttig redskap for fritidsklubbene til å løfte opp tema som er utfordrende på tvers av bydelsgrenser eller problemer som burde løses over bydelsnivå.

Som arena når fritidsklubbene ut til en gruppe ungdommer som ikke vanligvis organiserer seg, og vi kan derfor representere en gruppe unge som vanligvis ikke opplever stor deltakelse i demokratiet.

Kontakt oss gjerne med din hjertesak!

Fylkesstyre Oslo

Mattias Ørn Alman-Kaas, styreleder voksen
Trikkehallen, Nordre Aker

Ahmet Titrek, nestleder ungdom
Kalbakken fritidssenter, Grorud

Shuayb Yassin Mohammed, styremedlem voksen
The Raven Romsås, Grorud

Elias Stakvik Jensen, styremedlem voksen
Klubb1, Østensjø

Nicholas Andrès Tran Rodriguez, styremedlem ungdom
Klubb1, Østensjø

Aleena Ashraf, styremedlem voksen
Klubb1, Østensjø