Trøndelag

Dette er deres lokale side for fylkesleddet med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Trøndelag?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Trøndelag. Alle medlemsklubber i Trøndelag er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 55 medlemsklubber.

Fylkesstyre Trøndelag

Esten Mortensen, styreleder
Carbon fritidsklubb, Stjørdal

Jannicke Olden, nestleder voksen
Månen og Bjung ungdomsklubb, Ørland

Vendelin Fredin-Risvik, nestleder ungdom
Panzer ungdomshus, Verdal

Elisabeth Hulsund Pettersen, styremedlem ungdom
Månen og Bjung ungdomsklubb, Bjugn/Ørland

Markus Bugten, styremedlem ungdom
Månen og Bjung ungdomsklubb, Bjugn/Ørland

André Åstrøm, styremedlem ungdom
Levanger ungdomshus, Levanger

Johannes Rosenvinge, styremedlem voksen
Lagre’, Namsos

Eir Aas Jakobsen, styremedlem voksen
Panzer ungdomshus, Verdal

Kontakt Ungdom og Fritid Trøndelag: trondelag@ungdomogfritid.no

Sjekk vår Facebook-gruppe for ansatte på klubb her.