Trøndelag

Hva er Ungdom og Fritid Trøndelag?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Trøndelag. Alle medlemsklubber i Trøndelag er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 58 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøte 2023

Dato/tid fredag 27. januar, kl. 14.00-17.30
Sted Trondheim, Chappa Kulturhus for barn og unge, Tunvegen 18, 7058 Jakobsli
For Alle klubbene i Trøndelag. Hver klubb kan stille med så mange de vil, men de vil kun få to stemmer. (1 voksen og 1 ungdom)
Hva vil skje på møtet? Gjennomgang av året, valg, info om mentorordning, kos og mingling. Gratis mat og bli kjent med klubbene i fylket <3

Pizza og kos først.
«Det formelle møtet»
Gruppearbeid «Hvordan kan vi gjøre fylkesleddene relevante?»
Kaffe og kaker til slutt.

Saksliste

  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Suppleringsvalg
  • Valg av delegater til Landsmøte
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

Fylkesstyre Trøndelag

Vendelin Fredin-Risvik, Styreleder ungdom
Panzer ungdomshus, Verdal

Esten Mortensen, nestleder voksen
Carbon fritidsklubb, Stjørdal

Jannicke Olden, nestleder voksen
Månen og Bjung ungdomsklubb, Ørland

Elisabeth Hulsund Pettersen, styremedlem ungdom
Månen og Bjung ungdomsklubb, Bjugn/Ørland

Markus Bugten, styremedlem ungdom
Månen og Bjung ungdomsklubb, Bjugn/Ørland

André Åstrøm, styremedlem ungdom
Levanger ungdomshus, Levanger

Johannes Rosenvinge, styremedlem voksen
Lagre’, Namsos

Eir Aas Jakobsen, styremedlem voksen
Panzer ungdomshus, Verdal

Kontakt Ungdom og Fritid Trøndelag: trondelag@ungdomogfritid.no

Sjekk vår Facebook-gruppe for ansatte på klubb her.