Trøndelag

Hva er Ungdom og Fritid Trøndelag?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Trøndelag. Alle medlemsklubber i Trøndelag er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 58 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesstyre Trøndelag

Vendelin Fredin-Risvik, Styreleder ungdom
Panzer ungdomshus, Verdal

Esten Mortensen, nestleder voksen
Carbon fritidsklubb, Stjørdal

Elisabeth Hulsund Pettersen, styremedlem ungdom
Månen og Bjung ungdomsklubb, Bjugn/Ørland

Markus Bugten, styremedlem ungdom
Månen og Bjung ungdomsklubb, Bjugn/Ørland

André Åstrøm, styremedlem ungdom
Levanger ungdomshus, Levanger

Johannes Rosenvinge, styremedlem voksen
Lagre’, Namsos

Eir Aas Jakobsen, styremedlem voksen
Panzer ungdomshus, Verdal

Kontakt Ungdom og Fritid Trøndelag: trondelag@ungdomogfritid.no

Sjekk vår Facebook-gruppe for ansatte på klubb her.