Nordland

Hva er Ungdom og Fritid Nordland?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Nordland. Alle medlemsklubber i Nordland er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 44 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesstyre Nordland

Gro Helene Klingenberg, leder voksen
Apollo Ungdomssenter, Narvik

Elena Johnsen, nestleder ungdom
Bø Ungdomsklubb, Bø i Vesterålen

Ivan Andreassen, nestleder voksen
Bø Ungdomsklubb, Bø i Vesterålen

Raymond Stolpen, medlem voksen
Rognan Ungdomsklubb/Slipen Ungdomskafe, Saltdal

Johan-Fredrik Klingenberg, medlem ungdom
Apollo Ungdomssenter, Narvik

Truls Baalmann, medlem ungdom
Unge Stormen, Bodø

Odin Ivarjord, Møtende vara ungdom
Apollo Ungdomssenter, Narvik

Fredrik Lillestjerne, Møtende vara ungdom
Cobra, Lødingen