Nordland

Hva er Ungdom og Fritid Nordland?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Nordland. Alle medlemsklubber i Nordland er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 44 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøte 2023

Dato/tid lørdag 11. februar, kl. 12.00-16.00 (registrering fra 11.30)
Sted Bodø, Svømmehallen kulturfabrikk, Sivert Nielsens gate 63, 8007 Bodø
For Alle klubbene i Nordland. Hver klubb kan stille med så mange de vil, men de vil kun få to stemmer. (1 voksen og 1 ungdom)
Hva vil skje på møtet? Gjennomgang av året, valg, Erasmus+ Ungdom. Gratis mat og bli kjent med klubbene i fylket <3

Møtet vil være hybrid, altså deltakerne kan møte digitalt eller fysisk. Vi oppfordrer de som er i nærområde til Bodø om å møte opp fysisk. De med lang reisevei velger selv om de vil møte fysisk eller digitalt.

Sakspapirene finner du her.

Saksliste

  • Konstituering
  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Suppleringsvalg
  • Valg av delegater til Landsmøte
  • Saker fylkesstyret fremmer
    • Møtegodtgjørelse for ungdom
  • Innkomne saker

 

Fylkesstyre Nordland

Gro Helene Klingenberg, leder voksen
Apollo Ungdomssenter, Narvik

Elena Johnsen, nestleder ungdom
Bø Ungdomsklubb, Bø i Vesterålen

Ivan Andreassen, nestleder voksen
Bø Ungdomsklubb, Bø i Vesterålen

Raymond Stolpen, medlem voksen
Rognan Ungdomsklubb/Slipen Ungdomskafe, Saltdal

Johan-Fredrik Klingenberg, medlem ungdom
Apollo Ungdomssenter, Narvik

Truls Baalmann, medlem ungdom
Unge Stormen, Bodø

Odin Ivarjord, Møtende vara ungdom
Apollo Ungdomssenter, Narvik

Fredrik Lillestjerne, Møtende vara ungdom
Cobra, Lødingen