Agder

Hva er Ungdom og Fritid Agder?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Agder. Alle medlemsklubber i Agder er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 57 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesårsmøte 2023

Dato/tid tirsdag 31. januar, kl. 18.00-20.00
Sted Kulturkammeret, Arendal – Nedre Tyholmsvei 6, 4836 Arendal
For Alle klubbene i Agder. Hver klubb kan stille med så mange de vil, men de vil kun få to stemmer. (1 voksen og 1 ungdom)
Hva vil skje på møtet? Gjennomgang av året, valg, info om, Erasmus+ Ungdom, kulturinnslag. Bli kjent med klubbene i fylket <3

Møtet vil være hybrid, altså deltakerne kan møte digitalt eller fysisk. Vi har også tenkt å live-streame, men også gjøre det hele tilgjengelig etterpå, slik at de som evt ikke har mulighet til å delta også kan få med seg innholdet.

Teams møtelink – klikk her for å delta i møtet

Les sakspapirene her

Saksliste

  • Konstituering
  • Fylkesstyrets beretning
  • Regnskap fra foregående år
  • Budsjett
  • Suppleringsvalg
  • Valg av delegater til Landsmøte
  • Handlingsplan
  • Saker fylkesstyret fremmer
  • Innkomne saker

Fylkesstyre Agder

Simen Høgdal Pedersen, styreleder
Tinnheia fritidsklubb, Kristiansand

Nikolai Eklund, styremedlem voksen
Randesund bydelshus, Kristiansand

Thor E. Isaksen, styremedlem voksen
Samsen kulturhus, Kristiansand

Stella Houge, styremedlem ungdom
Randesund bydelshus, Kristiansand

Helge Elias Pedersen, styremedlem ungdom 
InClub Vigeland, Lindesnes

Susanne Strøm Haugland, styremedlem voksen
Moonlight, Vennesla

Knut Andreas Jensen, styremedlem ungdom
Hellemyr fritidsklubb, Kristiansand

Kontakt Ungdom og Fritid Agder: agder@ungdomogfritid.no