Agder

Dette er deres lokale side for fylkeslaget med kontaktinformasjon til fylkesstyret og annen nyttig informasjon.

Hva er Ungdom og Fritid Agder?

Vi er Ungdom og Fritids nye fylkesledd i Agder. Alle medlemsklubber i Agder er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 58 medlemsklubber.

Fylkesstyre Agder

Simen Høgdal Pedersen, styreleder
Tinnheia fritidsklubb, Kristiansand

Nikolai Eklund, styremedlem voksen
Randesund bydelshus, Kristiansand

Thor E. Isaksen, styremedlem voksen
Samsen kulturhus, Kristiansand

Stella Houge, styremedlem ungdom
Randesund bydelshus, Kristiansand

Helge Elias Pedersen, styremedlem ungdom 
InClub Vigeland, Lindesnes

Susanne Strøm Haugland, styremedlem voksen
Moonlight, Vennesla

Knut Andreas Jensen, styremedlem ungdom
Hellemyr fritidsklubb, Kristiansand

Kontakt Ungdom og Fritid Agder: agder@ungdomogfritid.no