Agder

Hva er Ungdom og Fritid Agder?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Agder. Alle medlemsklubber i Agder er automatisk medlem av fylkesleddet. I fylket er det 57 medlemsklubber. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesstyre Agder

Simen Høgdal Pedersen, styreleder
Fritidsenheten, Kristiansand kommune

Nikolai Eklund, styremedlem voksen
Randesund bydelshus, Kristiansand

Stella Houge, styremedlem ungdom
Randesund bydelshus, Kristiansand

Susanne Strøm Haugland, styremedlem voksen
Moonlight, Vennesla

Knut Andreas Jensen, styremedlem ungdom
Hellemyr fritidsklubb, Kristiansand

Emile Derdowski Pedersen, styremedlem voksen
Tromøy fritidsklubb, Arendal

Natalie Smeland Sannes, styremedlem ungdom
Åseral fritidsklubb, Åseral

Kontakt Ungdom og Fritid Agder: agder@ungdomogfritid.no

Har du spørsmål?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

7.2.2024