Vestfold

Hva er Ungdom og Fritid Vestfold?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Vestfold. Alle medlemsklubber i Vestfold er automatisk medlem av fylkesleddet. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesstyre Vestfold

Tommy Løvig-Larsen, leder voksen
Slagen Ungdomsklubb, Tønsberg

Iben Helene Veum Skuggen, styremedlem ungdom
102 Sem klubben, Tønsberg

Elizabeth Koren, styremedlem ungdom
Slagen Ungdomsklubb, Tønsberg

Eudes Guilherme Oliveira Andrade, styremedlem ungdom
Fritidssenter Færder, Fritid Færder

Thale Buvoll, styremedlem voksen
Fritidssenter Færder, Fritid Færder

Jasmin Safira Timm, styremedlem ungdom
Fabrikken ungdomshus, Larvik

Siren Sylta, styremedlem voksen
Fabrikken ungdomshus, Larvik

Eline Søndreeng Arnesen, vara ungdom
Låven ungdomshus, Tønsberg

Abdulrahman Abodaken, vara ungdom
Låven ungdomshus, Tønsberg

Kontakt Ungdom og Fritid Vestfold: benedicte@ungdomogfritid.no

Har du spørsmål?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

7.2.2024