Buskerud

Vi trenger flinke folk!

Fylkesleddet Buskerud er helt nytt og vi trenger flinke folk <3.

Hvordan kan du hjelpe? Du kan …

  • være med som tillitsvalgt og påvirke organisasjonen
  • delta og møte andre fritidsklubber og lære av hverandre
  • delta på fylkesårsmøter og andre demokratiske møter der du forteller hva du vil organisasjonen skal gjøre for deres klubb.

Du kan lese mer om tillitsverv her.

Hva er Ungdom og Fritid Buskerud?

Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd i Buskerud. Alle medlemsklubber i Buskerud er automatisk medlem av fylkesleddet. Fylkesstyret er valgt av klubbene til å representere klubbene i fylket.

Hva jobber fylkesstyret med?

Vi jobber med det som er viktig for klubbene. Hva som er viktig for klubbene bestemmes på det årlige fylkesårsmøtet, i begynnelsen av hvert år. Vi er også ansvarlige for å arrangere fylkesårsmøtet.

Fylkesstyre Buskerud

**Mer info kommer**

Har du spørsmål?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

7.2.2024