Søk om fylkesmidler

Fylkesmidlene er for Ungdom og Fritids fylkesledd for å øke aktivitetsnivået i fylket. Midlene kan gå til drift eller til å gjennomføre aktiviteter som for eksempel å avholde møter (styremøter, fylkesårsmøte), regionale/lokale kurs eller andre aktiviteter etter fylkesleddets eget ønske!

Det er kun fylkesstyret som kan søke på vegne av sitt fylkesledd.

Søknadsfrist: 1. desember

Ta utgangspunkt i vedtatt budsjett på fylkesårsmøtet. Søknader behandles fortløpende.

Søk her!