Lettere å lage gode møteplasser for dataspill

Under Arendalsuka lanserte kultur- og likestillingsminister Abid Raja veilederen «Møteplasser for dataspill og datakultur». Den skal gjøre det lettere for alle som vil skape møteplasser der unge kan spille dataspill sammen.

Nesten ni av ti barn og unge i Norge spiller dataspill. Dette gjør dataspill til den største egenorganiserte fritidsaktiviteten for ungdom, som igjen gir et stort behov for fysiske møteplasser for gaming og datakultur.

Godt verktøy for arrangører

– Gjennom de siste 18 månedene tror jeg vi alle har forstått hvor viktig det er for oss mennesker å møtes. Selv om dataspill utøves digitalt og ofte online, har også spillinteresserte behov for å møtes fysisk og spille sammen. Det kan ikke være slik at det kun er de som har store kjellerstuer med alt det rette utstyret som kan samle venner til spilling, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja da veilederen ble lansert på Arendalsuka.

Veilederen «Møteplasser for dataspill og datakultur» vil være en god hjelp når kommuner, frivillige organisasjoner og andre skal skape gode møteplasser for ungdom. Den inkluderer tips, eksempler og sjekklister for alt fra lokaler, utstyr og engasjement til organisering, servering og finansering.

Fritidsklubber er drømmemøteplasser

Veilederen tar utgangspunkt i «Møteplass datakultur»-rapporten fra 2019. Der kom det frem at ungdom ønsker at datakulturtilbudet etableres på eksisterende møteplasser, som også har andre aktiviteter.

– Ungdommenes beskrivelse av drømmemøteplasser er ganske lik beskrivelsen av en fritidsklubb. Derfor er det ikke rart at fritidsklubbene i dag er den største aktøren på møteplasser, aktiviteter og arrangementer for gaming lokalt. Vår medlemsundersøkelse viser at nær 500 av våre 650 medlemmer allerede tilbyr gaming- og datakulturaktiviteter, og nær 300 arrangerer LAN- og datapartyer, sier André Rud, generalsekretær i Ungdom og Fritid.

Fritidsklubbene vil derfor være en sentral arena for etablering av tilbud til unge som vil drive med datakultur.

– Vi håper at veilederen vil hjelpe flere med å etablere gode møteplasser, aktiviteter og arrangementer for datakultur, samtidig som den kan bidra til at kommunene prioriterer dette arbeidet, sier André.

Oppfordrer kommunene til tilrettelegging

I dataspillstrategien Spillerom fra 2019 oppfordret regjeringen kommuner og andre til å tilrettelegge for slike møteplasser, og lovet en veileder for å gjøre det enklere å komme i gang.

– Kommunene har en nøkkelrolle for å få til dette. Gjennom dialog og samarbeid med det lokale spillmiljøet, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører kan det utvikles mange gode og relevante tilbud og aktiviteter enten det er på samfunnshus, fritidsklubber, bibliotek eller andre steder, sa Abid Raja under lanseringen.

Skal løfte dataspill

Med den nye veilederen skal alle kommuner nå kunne løfte dataspill som kulturuttrykk. Veilederen er utarbeidet av samarbeidsnettverket Møteplass Datakultur på oppdrag fra Kulturdepartementet. Nettverket består av organisasjonene UKM, Tverga, Hyperion, KANDU – Norsk Dataungdom, og oss i Ungdom og Fritid.

23.08.21