Velkommen til Landsstyremøte våren 2024

3.-5 mai 2024 skal vi møtes fysisk på Landsstyremøte i Ungdom og Fritid. Her finner du informasjon som kan være nyttig både før og under møtet

Hva er Landstyremøtet?

Det er et demokratisk møte, der tillitsvalgte fra fritidsklubbene representerer sentralstyre og fylkesledd.

Medlemsklubber, fylkeslag og sentralstyret kan melde inn saker og gi innspill til sakene som skal behandles. Ta gjerne kontakt med oss hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem!

Ungdom og Fritid er en organisasjon med over 700 medlemsklubber spredt rundt i hele landet, der til sammen 2500 ansatte og over 100.000 ungdom deltar.

Vi har 13 fylkesstyrer og et sentralstyre.

Hvor og når?

Landsstyremøte avholdes 3.- 5. mai på Rønningen Folkehøyskole i Oslo.

Innsjekk: 16.00-17.30 fredag 3. mai. Vi avslutter kl. 14.30 på søndag 5. mai.

Påmelding – Frist: utgått

 

Hvem deltar?

Sentralstyret, uten varaer

Fylkesstyrene, fortrinnsvis leder og nestleder, en voksen- og en ungdomsrepresentant fra hvert fylke

Representanter fra kontrollkomiteen

Representanter fra valgkomiteen

Observatører (feks ekstra representanter fra fylkesleddene)

Er du usikker på om du skal delta? spør din styreleder eller organisasjonskonsulent Benedicte.

Reise

Ungdom og Fritid dekker reise og opphold til alle delegater. Det er mulig å bestille selv og deretter sende utleggskjema. Dersom dere ønsker at Organisasjonskonsulent skal bestille reise for dere må dere sende følgende informasjon på e-post til ismael@ungdomogfritid.no:

Fullt navn
Fødselsdato
Telefonnummer
E-post

+ Ønsket avreisested

Pris observatør: 3200kr + reise

Program

Fredag

Kl. 16:00 – 17.30         Innsjekk og registrering
Kl. 17:30 -20:00          Kurs i tale – og debatteknikk
Super alvorlig tøysedebatt
Kl. 20:00- 21.00          Middag: Lasagne – Åpen mikrofon
Kl. 21:00 -23.00          Sosialt

 • Chillout sone
 • Aktiviteter i gymsalen (husk innesko)
 • 22.30 Kveldsmat – enkel servering i kantinen

Kl. 23:00                         Stilletid
Kl. 23.00                         Filmvisning i kinosalen

Lørdag

Kl.07:00 -09:00           Frokost / egentid

Kl.09:00 – 09:30          Oppstart – Landsstyremøte

Kl.09:30 – 12:00          Presentasjon av saker

Kl.12:00 – 13:00          Lunsj

Kl.13:00 – 16:35          Presentasjon av saker

Kl.16:35 – 17.30          Middag – Tacobuffet – Åpen mikrofon

Kl.17:30                          Frist for benkeforslag og endringsforslag.

Kl. 17:30 – 19:00         Parallelle workshop: Bærekraft / Ungdom og Fritids fond

Kl. 19:00                         Kveldsmat

Kl. 20:00 – 23:00         Sosialt

 • Chillout sone i kaféen
 • Aktiviteter i gymsalen (husk innesko)
 • 22.30 – Enkel matservering i matsalen

Kl. 23:00                         Stilletid

Søndag

Kl. 07:00 – 09:00         Frokost / Egentid

Kl. 09:00 -09:30          Innspillsmøte for fylkesledd

Kl. 09:30: 11:00           Landsstyremøte åpner
Vedtak
Kl. 11:00 – 12:35         Workshop: Ungdom og Fritids strategier fremover

Kl.12:35 – 13:30          Lunsj

Kl.13:30 – 14:00         Mingling

Kl. 14:00 – 14:30         Avslutning og evaluering

Saker som skal behandles

Medlemsklubber, fylkeslag og sentralstyret kan melde inn saker og gi innspill til sakene som skal behandles. Ta gjerne kontakt med oss hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem!

Landsstyret skal behandle: 

 • Saker sentralstyret fremmer eller saker 25 % av fylkesleddene krever behandlet. 
 • Suppleringsvalg sentrale tillitsvalgte, ved behov. 

Samt følgende saker i årene mellom Landsmøtene: 

 • Revidert regnskap fra foregående år 
 • Nye uttalelser 
 • Sentralstyrets beretning fra foregående år 
 • Kontrollkomiteens beretning 
 • Beretninger fra komiteer og utvalg 

Sakspapirer vil sendes ut i forkant av møtet og publiseres her.

Meld inn sak til Landsstyret her

Har du spørsmål?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

7.2.2024