Velkommen til Landsstyremøte våren 2024

3.-5 mai 2024 skal vi møtes fysisk på Landsstyremøte i Ungdom og Fritid. Her finner du informasjon som kan være nyttig både før og under møtet

Hva er Landstyremøtet?

Det er et demokratisk møte, der tillitsvalgte fra fritidsklubbene representerer sentralstyre og fylkesledd.

Medlemsklubber, fylkeslag og sentralstyret kan melde inn saker og gi innspill til sakene som skal behandles. Ta gjerne kontakt med oss hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem!

Ungdom og Fritid er en organisasjon med over 700 medlemsklubber spredt rundt i hele landet, der til sammen 2500 ansatte og over 100.000 ungdom deltar.

Vi har 15 fylkesstyrer og et sentralstyre.

Hvor og når?

Landsstyremøte avholdes 3.- 5. mai på Rønningen Folkehøyskole i Oslo.

**Mer informasjon kommer**

Hvem deltar?

Sentralstyret, uten varaer

Fylkesstyrene, fortrinnsvis leder og nestleder, en voksen- og en ungdomsrepresentant fra hvert fylke

Representanter fra kontrollkomiteen

Representanter fra valgkomiteen

Observatører (feks ekstra representanter fra fylkesleddene)

Er du usikker på om du skal delta? spør din styreleder eller organisasjonskonsulent Benedicte.

Program

**Mer informasjon kommer**

Saker som skal behandles

Medlemsklubber, fylkeslag og sentralstyret kan melde inn saker og gi innspill til sakene som skal behandles. Ta gjerne kontakt med oss hvis du er usikker på hvordan du skal gå frem!

Landsstyret skal behandle: 

  • Saker sentralstyret fremmer eller saker 25 % av fylkesleddene krever behandlet. 
  • Suppleringsvalg sentrale tillitsvalgte, ved behov. 

Samt følgende saker i årene mellom Landsmøtene: 

  • Revidert regnskap fra foregående år 
  • Nye uttalelser 
  • Sentralstyrets beretning fra foregående år 
  • Kontrollkomiteens beretning 
  • Beretninger fra komiteer og utvalg 

Sakspapirer vil sendes ut i forkant av møtet og publiseres her.

Meld inn sak til Landsstyret her

Har du spørsmål?

Benedicte Sundli
Organisasjonskonsulent
benedicte@ungdomogfritid.no
+47 489 15 532

eller

post@ungdomogfritid.no
Telefon: 22 05 77 00

7.2.2024