Nye viktige funn i Klubbundersøkelsen 2020

Hvordan ser fritidsklubbfeltet ut i dag?

Det er nå tre år siden vi utførte den forrige nasjonale klubbundersøkelsen, der vi kartla status for åpne møteplasser for ungdom i Norge.

Årets undersøkelse representerer en ny komponent i vårt datagrunnlag. For første gang kan vi også se tallene i forhold til fylkestilhørighet. Dette kommer av Ungdom og Fritids omlegging av organisasjonsstrukturen og opprettelsen av 11 nye fylkesledd.

Resultatene fra undersøkelsen er viktig for oss som organisasjon og vårt arbeid, men også for klubbene, tillitsvalgte og ungdom i hele Norge. Nå sitter vi med et ferdig resultat foran oss, som vi er stolte av å vise til omverdenen.

Klubbundersøkelsen 2020 har et styrket fokus på både inne- og uteområdet til klubbene. Dette vil danne grunnlaget for utarbeidelsen av gode ungdomslokaler. 

I tillegg ser Klubbundersøkelsen nærmere på:

Rammebetingelser

Kartleggingen av nedleggelse og nedskjæringer viser at omtrent halvparten av klubbene har blitt foreslått nedlagt eller nedskjært, men i kun 2% av tilfellene resulterer dette i faktisk nedleggelse.
Undersøkelsen viser at konsekvensen  som regel blir at klubben må kutte i ansattressurser eller aktivitetsmidler.

Aktivitet og innhold

Hvilket innhold finner du på en fritidsklubb i 2020? Klubbundersøkelsen avdekker at nye og spennende konsepter ser ut til å vokse innenfor klubbenes vegger. 15 % av våre medlemmer oppgir at de også fungerer som et senter for E-sport, noe som medfører at 76% av klubbene har tilbud som omfatter gaming og datakultur. Når vi spør om hvilke temaer som klubben har engasjert seg i det siste året, viser undersøkelsen at mobbing, psykisk og fysisk helse, og rasisme har vært viktige temaer i klubb.

Personalet 

I årets undersøkelse ser vi at det i gjennomsnitt er ansatt 4,5 person per klubb, og at hver ansatt i snitt har en stillingsprosent på 42%. Slik Ungdom og Fritid ser det, er det et sterkt behov for lønnsjustering for yrkesgruppene som jobber med barn og unge. I klubbsektoren viser deg seg også at 20% av de ansatte ikke får godkjent høyere utdanning ved lønnsfastsettelse, til tross for at ansienniteten er høy.

Dette var kun en liten smakebit på noe av det innholdet du finner i årets klubbundersøkelse, og vi kan røpe at du har spennende lesing foran deg.

Last ned Klubbundersøkelsen_2020 her

13.04.21