Bli med på markering av 70-årsjubileum for fritidsklubb!

I år har fritidsklubbene i 70-årsjubileum, og vi håper at dere alle blir med på feiringen! 

De kommunale fritidsklubbene i Norge har utviklet en stolt og lang tradisjon siden den første fritidsklubben ble etablert på Hammersborg i Oslo i 1953. Nå skal vi sette fokus på det klubbene gjør og vise frem det som skjer rundt omkring i landet. Gjennom året skal vi løfte frem klubbenes rolle gjennom 70 år, og vise frem mangfoldet av kulturaktiviteter og kulturuttrykk i fritidsklubber. Ungdom og Fritid oppfordrer all våre medlemmer til å feire jubileet i deres nærmiljø gjennom året. Nå er tiden inne for å starte planleggingen av årets jubileumsmarkeringer, arrangementer og appeller, og til å gjøre noe ekstra spesielt på fritidsklubbenes dag den siste helgen i april.  

Jubileum

 • Utover året vil det komme flere markeringer både på nasjonalt og lokalt plan.  
 • Ungdom og Fritid skal lage en vandreutstilling som vi vil vise frem klubben før og nå. 
 • Vi vil løfte frem fritidsklubbens rolle gjennom 70 år på Kulturytring Drammen 
 • Jubileet blir hovedtema for årets landskonferanse som i år avholdes i Oslo 19.-21.11. Dette vil vi i år markere med eget jubileumsshow 19.11. 
 • Bruk jubileum som et tema gjennom året  
 • Dere kan ha kampanje/temauker for hvert 10-år (80-talls disco, 80- talls mat i kafeen osv.)
 • Vis frem klubbens historie på sosiale medier og hva klubben betyr for ungdom
 • Vi oppfordrer alle med egne jubileum til å markere dette 
 • Oppfordre ungdommene til å vise frem og reflektere over hva som er særegent ved klubben i deres nærmiljø, sett opp temakvelder og tenk jubileum som en rød tråd gjennom året
 • Vi håper at alle ønsker å gjøre noe spesielt under årets Fritidsklubbenes dag. Dette arrangeres hvert år for å markere behovet for fritidsklubber den siste helgen i april (lørdag 29. april). Bruk anledning til å løfte frem klubbens sentrale rolle gjennom 70 år.  
 • Husk at dere kan søke om midler til å gjøre noe spesielt i anledning jubileet via Ungdom og Fritids Fond. Her kan dere for eksempel søke om jubileumsarrangementer eller skape prosjekter som viser frem klubbens historie og egenart. I år åpner vi fondet i løpet av våren, eksakt dato kommer senere. 
 • Vi vil legge inn flere forlag til prosjektaktiviteter dere kan gjøre i anledning av jubileet i vår aktivitetsbank. Følg med på vår nettside og informasjonskanaler for mer informasjon.