Bli med å feire Fritidsklubbenes dag

Lørdag 29. april feirer fritidsklubbene seg selv. Bli med på festen!

Fritidsklubbenes dag arrangeres hvert år for å vise frem alt det fine som skjer på fritidsklubbene i Norge.

Med en fot plantet i den kulturfaglige leiren, og den andre i den sosialfaglige, opererer fritidsklubber og ungdomshus ut fra at de både er byggende og forebyggende. Til felles har klubbene at de bruker kultur som metode og ung til ung- læringsmetodikk. De involverer ungdom og tilrettelegger for deres initiativ.

Hvorfor ikke bruke denne dagen til å vise frem det gode arbeidet dere gjør i lokalmiljøet? Det er helt opp til klubbene selv hvordan dere vil markere dagen. Mange klubber går sammen og lager større konserter, turneringer, markeder og stands. Noen har mindre arrangementer og andre åpner rett og slett døra og inviterer presse, lokalpolitikere og foresatte inn. Det er sikkert mange som er nysgjerrige på hva dere driver med på klubben, så bruk anledningen til å vise dere frem!

28.3.2023