13 millioner til økt deltakelse i kulturaktiviteter på fritidsklubb!

Foto: Magnus Ross

– Fritidsklubbene er en viktig arena og ofte en inngangsport til å prøve seg i ulike kultursjangre. De gjør en viktig jobb med å inkludere ungdom i nærmiljøene, sier Jaffery.

I dag fredag 24. november, kom nyheten om at det settes av 13 millioner til kultur på fritidsklubbene gjennom Ungdom og Fritids fond, i saldert nasjonalbudsjett. Dette betyr at våre 700 medlemsklubber vil få mulighet til å søke på disse pengene gjennom Ungdom og Fritids Fond, for å øke deltakelsen på sin klubb.

Dette kommer etter lansering av utredningen om fritidsklubber forrige uke, og deltakelse fra Kultur- og likestillingsdepartementet på vår landskonferanse denne uka. Vi er utrolig glade for at regjeringen ser det viktige arbeidet som blir gjort med kultur som blir gjort på norske fritidsklubber.

– I hele landet har vi levende musikkmiljø som vi ønsker at flere barn og unge skal kunne ta del i. Fellesskap og musikkglede er viktig enten man driv med korps, kor eller band. Vi vil ikke at økonomi skal være et hinder for å oppdage talent eller dyrke en interesse, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

– Fritidsklubbene er en viktig arena og ofte en inngangsport til å prøve seg i ulike kultursjangre. De gjør en viktig jobb med å inkludere ungdom i nærmiljøene, sier Jaffery.

Sjekk ut Ungdom og Fritids Fond her.

18.12.2023