Alle barn og unge har rett til å delta i kunst- og kulturliv

Ungdom fra fritidsklubber i hele landet har laget en sang som tar for seg ungdoms rett til en meningsfull fritid.

– Fritidserklæringen er et av de mest kjærkomne politiske initiativene som har kommet for fritidsfeltet. Men, erklæringen i seg selv betyr ingenting hvis man kun gir barn og unge mulighet til å delta i fritidsaktiviteter. En fritidsaktivitet uten barn og ungdom er ingen suksess – man må også legge inn midler og innsats i å rekruttere og tilrettelegge slik at alle faktisk deltar, sier prosjektleder Ida Schmidt i Ungdom og Fritid, landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus.

I 2016 skrev stat, kommuner og organisasjonsliv under på Fritidserklæringen. Den sier at alle barn og unge skal kunne delta på minst én fritidsaktivitet sammen med andre, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Dette er forankret i barnekonvensjonens artikkel 31: «Alle barn og unge har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.»

Nå har Ungdom og Fritid, på oppdrag fra Kulturdepartementet, laget en musikkvideo sammen med ungdommer fra fritidsklubb for å vise viktigheten av at barn og unge får delta i fritidsaktiviteter.

På bakgrunn av innspill fra ungdommer fra fritidsklubber i 25 kommuner i Norge har Benjamin (18) og Lauren (17) laget sangen «Kan du se meg?».

– Med sangen og filmen ønsker vi å vise den positive effekten av en inkluderende fritidsarena. Dette river ned klasseskiller, åpner opp for vennskap, sosialisering, samhold, inkludering og mestring – alle elementer som bidrar til at barn og unge har likere muligheter til et godt liv, sier Schmidt.

– Vi hadde ikke drevet med musikk på det nivået vi gjør i dag, uten fritidsklubben på Sinsen Kulturhus og Hiphop 101, sier Benjamin (18) og Lauren (17).

Ungdom og Fritid har jobbet i 40 år for å sikre, styrke og etablere åpne møteplasser for ungdom. 
– Vi vet det finnes barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter og disse må vi bryte ned. I vårt felt har man alltid jobbet med dette. Fordi de åpne møteplassene for ungdom er gratis, eliminerer de økonomi som barriere for deltakelse. Og fordi de er åpne for alle er de en arena for samhold og inkludering på tvers av klasseskiller, etnisitet og kjønn, sier Schmidt.

Foto: Eivind Lindmo

19.09.2018