Åpning av ny nasjonal digital møteplass for ungdom

På fredag 26. februar åpner det nye digitale kulturhuset Ung Kultur Norge (UKN) sine dører på Discord, der de skal tilby et fullverdig digitalt tilbud av fritidsaktiviteter for barn og ungdom mellom 13 og 20 år!

Da nedstengingen inntraff landet med full kraft i 2020, var det et knippe ungdomsarbeidere som bestemte seg for å gjøre noe med den utfordrende situasjonen for ungdommene våre. Ungdomsarbeidere fra Trondheim og Sarpsborg så potensialet i plattformen Discord, og laget derfor et digitalt tilbud til sine brukere, som skulle fungere som et alternativ til de åpne møteplassene og sosiale arenaene for ungdom som måtte stenge ned. Dette konseptet fungerte så godt at idéen om å gjøre det samme, bare på nasjonal skala, våknet til liv.

Om prosjektet:

Ung Kultur Norge (UKN) er en nasjonal digital møteplass for ungdom, og prosjektet er et samarbeid mellom UKM Norge, UoF, Trondheim kommune, samt en rekke ungdommer og ansatte fra kommuner i hele landet. Discord er en plattform som mange av ungdommene allerede er godt kjent med, og den er proppet full med nyttige funksjonaliteter som tekst, – og lydkanaler, streaming-muligheter og ulike rominndelinger slik at de med felles interesser kan finne en kanal de kan møtes i. Dette i likhet med fritidsklubber og åpne møteplasser for barn og unge. Her er det muligheter til å møtes rundt spill, kreative aktiviteter som tegning og rollespill, og andre fellesinteresser. Det vil også bli arrangert månedlige konkurranser, workshops, og kurs.

Uansett hvor i landet du bor, er du velkommen til å delta!

UKN er åpen på tvers av kommunegrenser, og tillater ungdom å møtes på deres egne premisser. Men det er også mulighet for at de som er fra samme fylke kan møtes i egne avgrensede rom, slik som de med felles interesser også kan. På UKNs Discord-server legges det stor vekt på medvirkning, slik at barn og unge til enhver tid opplever tilbudene som både tilgjengelige, og relevante. Det overordnede målet med UKN er å skape en sosial, nettbasert plattform, som motvirker utenforskap, skaper relasjoner på tvers av kommunegrenser, og som samler ungdom med felles interesser. Og det hele foregår med “moderatorer” til stedet, som er dataverdens språk for forståelsesfulle, unge voksne med høy digital kompetanse.

Alle barn og unge som har lyst til å bli med på UKN kan søke om å få bli medlem, og om de oppfyller alderskravene får de tilgang til alle de spennende og morsomme aktivitetene som tilbys.

 

LES MER OM: Discord-serveren og program for åpningshelgen! 
LES MER OM: UKN prosjektet

 

25.02.20