Bildepublisering av ungdom på klubben

Skal dere ta eller dele bilder av ungdommer på klubben? I så fall må dere ha gyldig samtykke.

I følge Datatilsynet er hovedregelen at du alltid skal be om samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan gjenkjennes på et bilde før det publiseres. Som ansatt ved skole, barnehage, fritidsaktivitet eller lignende, må du ha tillatelse også før bildet blir tatt. Frem til et barn er 15 år, er det de foresatte som har det overordnede ansvaret for å godkjenne bildepubliseringen.

FOTO: MARTIN SLOTTEMO LYNGSTAD / PARAGON

Allerede før bildene i det hele tatt tas, må man derfor ha et samtykke fra de foresatte. Da er det en fordel å operere med et samtykkeskjema/en samtykkeerklæring der det kommer tydelig frem hva de foresatte faktisk samtykker til.

Dette gjelder både dersom bildene bare skal brukes internt eller dersom de skal deles på nett. Det gjelder enten bildene skal deles på virksomhetens hjemmeside (med eller uten passord), en blogg, på sosiale medier eller andre nettsider. Det gjelder dessuten uavhengig om bildene publiseres åpent eller i lukkede grupper. Samtykke fra de foresatte må være på plass.

27.05.2019