Digital tillitsvalgtsamling 2024

Velkommen til familien!

Vi ønsker at nye og «gamle» tillitsvalgte skal få en god start på sin periode og har lagt opp til et felles digitalt kursopplegg.

Dato: onsdag 10. april
Tidspunkt: kl. 17.00-19.00
Sted: Digitalt – lenke kommer

Samlingen er for alle tillitsvalgte i fylket, ungdom og voksne, både fylkesstyrer og valgkomiteer.

Valgkomiteene får et noe kortere program.

NB! Det er viktig at flest mulig deltar for å komme godt i gang med arbeidet.

Program (foreløpig)

Intro om UoF – og fylkesleddet

  • Kort om Ungdom og Fritid
  • Hva er styrets oppgaver?
  • Styringspapirer – Hva er det og hvordan skal vi forholde oss til de?

Ungdomsmedvirkning (Ungdom og voksne jobber hver for seg)

  • Intro til tema medvirkning
  • Hva betyr medvirkning for fylkesstyret?
  • Voksnes ansvar i medvirkning
  • Hvordan engasjere ungdom

Påmelding