DiscoverEU Inclusion Action – Erasmus+

For å gi enda flere ungdommer mulighet til å bli med på interrailreise, lanserer EU-kommisjonen støtteordningen «DiscoverEU Inclusion action». Gjennom denne kan frivillige organisasjoner, kommunale og fylkeskommunale institusjoner, klubber, skoler, bedrifter og uformelle grupper av enkeltpersoner søke om prosjektstøtte fra Aktiv Ungdom til å gjennomføre en interrailreise for 1-5 ungdommer på 18 år.  

 

Ungdomshus Norge rundt, og ungdomsarbeiderne som jobber med ungdommer som av én eller annen grunn faller utenfor eller opplever barrierer for deltakelse, er ideelle søkere til denne støtteordningen. Gjennom den kan unge mennesker komme seg ut av komfortsonen, bli tryggere på seg selv og lære om andre kulturer gjennom en interrailreise med ungdommer på samme alder. Ungdomsarbeider trenger ikke selv å være med på reisen, men man kan søke støtte til å ta med voksne reiseledere eller ledsagere om det er nødvendig.  

Det er mulig å søke om å få dekket de fleste utgiftene for reisen. Man kan reise i to dager eller 30 dager, det er helt opp til søkeren.   

Neste frist for å søke er 4. oktober kl 12:00, i likhet med de andre ordningene til Erasmus+. På denne siden har Aktiv Ungdom samlet all relevant informasjon på norsk.   

Aktiv Ungdom inviterer til et webinar om støtteordningene Vi skal invitere til et webinar om ulike støtteordninger torsdag 1. september kl. 10:00 – 12:00. I første halvdel får man en presentasjon av alle mulighetene innenfor programmet, og i andre halvdel kan man bli med på parallelle sesjoner om hver enkelt ordning, inkludert DiscoverEU Inclusion. Det er også mulig å arrangere individuelle møter med Aktiv Ungdom.