Første fysiske landsstyremøte gjennomført

Takk til alle som deltok på første fysiske landsstyremøte!

Helgen 1.-3. april ble vårt første fysiske landsstyremøte gjennomført, der de 40 representantene fra sentralstyret og fylkeslagene ble samlet i Lillestrøm. I februar gjennomførte vi fylkesårsmøter i alle 11 fylker, hvor de nyvalgte representantene allerede her fikk mulighet til å bli bedre kjent med organisasjonen. Gjennom interaktive workshops ble vi også bedre kjent på tvers av fylkeslag og fikk et innblikk i hvor skoen trykker på grasrotnivå i organisasjonen.

«Visste du at halvparten av landsstyret består av Ungdom? Ungdomsmedvirkning er grunnleggende for å bygge en organisasjon som jobber for og med ungdommen, derfor er det spesielt gledelig at organisasjonsledd i Ungdom og Fritid består av halvparten ungdom og voksne.»


 I tillegg til å godkjenne årsberetning, revidert regnskap for 2021 og kontrollkomiteens beretning, ble også uttalelser vedtatt på møter. Den første uttalelsen er landsstyrets holdning til krigen i Ukraina. Den andre er en direkte oppfordring til myndighetene om å bevilge penger til kommunenes sommeraktiviteter. Begge uttalelsene vil ligge tilgjengelige under landingssiden til landsstyret etter påske.

 Suppleringsvalg 

Det ble gjennomført et suppleringsvalg til sentralstyret, der Erling Solvang ble stemt inn som nytt sentralstyremedlem. Erling er fagleder for Grab og Audiator i Tromsø og er et kjent ansikt i UoF-familien.

 

08.04.2022