Fritidsklubbenes dag 2019

Lørdag 27. april feirer fritidsklubber og ungdomshus seg selv. Bli med på festen!

Fritidsklubbenes dag arrangeres hvert år for å vise frem alt det fine som skjer på åpne møteplasser for ungdom i Norge.

Med en fot plantet i den kulturfaglige leiren, og den andre i den sosialfaglige, opererer fritidsklubber og ungdomshus både byggende og forebyggende. Til felles har klubbene at de bruker kultur og ungdomsmedvirkning som metode. De involverer ungdom og tilrettelegger for deres initiativ.

Hvorfor ikke bruke denne dagen til å vise frem det gode arbeidet dere gjør i lokalmiljøet? Det er helt opp til klubbene selv hvordan dere vil markere dagen. Mange klubber går sammen og lager større konserter, turneringer, markeder og stands. Noen har mindre arrangementer og andre åpner rett og slett døra og inviterer presse, lokalpolitikere og foresatte inn. Det er sikkert mange som er nysgjerrige på hva dere driver med på klubben, så bruk anledningen til å vise dere frem!

Her kan dere laste ned plakat (enten dere vil printe ut selv eller sende den til trykkeri) og materiell til sosiale medier.

Skal dere feire? Ikke glem å dokumentere dagen på Instagram! Og merk bildene med #ungdomogfritid og #kulturkapsel.