Ny runde med Fritidspedagogisk ungdomsledelse

Etter et vellykket og fulltegnet semester med Fritidspedagogisk Ungdomsledelse høst 2019, åpner vi nå for opptak for høsten 2020.

Ungdomsledelse er et opplæringsprogram for ungdomsarbeidere på åpne møteplasser for ungdom. Vi ønsker å gi ungdomsarbeidere økt kunnskap og et større begrepsapparat, med spesielt fokus på medvirkning. Programmet er todelt, én del som videreutdanning gjennom Universitetet i Sørøst-Norge, og én del som kurs i metodisk ungdomsmedvirkning for ungdomsarbeidere i alle fylker i Norge. Disse kan tas uavhengig av hverandre. Kursene arrangeres av Ungdom og Fritid og rulles ut høsten 2019, men allerede nå kan dere søke opptak på studiet i Fritidspedagogisk ungdomsledelse.

Ungdomsledelse er et stort kompetanseløft for ungdomsarbeidere i Norge, finansiert gjennom Helsedirektoratets Program for folkehelsearbeid i kommunene.

24.02.2020