Fylkesårsmøte 2024 – Oslo

Tid : Tirsdag 12. mars kl. 17.30-20.00

Sted: Møtet er fysisk i Ungdom og Fritid sine splitter nye kontorlokaler

Adresse: Christian Kroghs gate 10, Grønland

Det oppfordres  til at ungdomsarbeidere inviterer med seg ungdommer fra sin klubb. Reis gjerne sammen med flere klubber i kommunen eller regionen.

Påmelding i bunnen av siden

 

Hva skjer på møtet?

Foreløpig tidslinje:
17.30-18.15 Velkommen og faglig innhold fra Ungdom og Fritid
18.00-19.15 Formelt Fylkesårsmøte med valg av nytt fylkesstyre og valgkomité
19.15- 20.00 Vi bestiller digg Mezeh fra Habibi

 

Fylkesårsmøtet skal i år behandle:

Fylkesstyret beretning
Regnskap fra foregående år
Budsjett
Valg av fylkesstyre og valgkomité
Saker fylkesstyret fremmer
Innkomne saker

 

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet HER.

Påmelding

Hvem er møtet for?
For ansatte, frivillige og ungdom fra alle klubber i fylkene!
Vi inviterer alle medlemsklubber i Oslo til å stille med to delegater på møtet, en ungdom- og en voksendelegat. I tillegg er dere velkommen til å ta med flere, som kan være med som observatør (uten stemmerett).

Dere kan stille med 2 delegater, en ungdom og en voksen, samt så mange observatører dere vil (observatører deltar i møtet, men har ikke stemmerett).

Meld deg på ved å fylle ut dette skjema

 

Nominering av tillitsvalgte (se nominasjonsskjema under)

Du kan nominere deg selv eller andre til tillitsverv. Fylkesstyret velges for to år av gangen. Leder for fylkesstyret kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.

Her finner du mer informasjon om å være tillitsvalgt https://www.ungdomogfritid.no/artikler/tillitsvalgt-i-fylket/

Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesmøtet, som skal ha en sammensetning av minimum:

Leder
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (ungdom)
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (voksen)

  • Man kan nominere ansatt i klubben, ungdom eller begge.
  • Det er ingen krav til erfaring for å være med i styret eller valgkomité.
  • Vi ønsker engasjerte personer som ønsker å bidra.
  • Tillitsvalgte må forvente at man må reise for å møtes til noen fysiske møter.