Fylkesårsmøte 2024 – Trøndelag

Tid : fredag 15. mars klokken 10.00-14.00 

Sted: Møtet er fysisk på Carbon Fritidsklubb i Kimen, Stjørdal

Adresse: Stokkanvegen 6B, 7500 Stjørdal

Det oppfordres  til at ungdomsarbeidere inviterer med seg ungdommer fra sin klubb. Reis gjerne sammen med flere klubber i kommunen eller regionen.

Påmelding i bunnen av siden

 

Program

10.00-11.00    Lunsj og mingling
11.00-11.45     Formelt årsmøte og valg av nytt styre
11.45-13.45     Separate kurs for ungdom og ungdomsarbeidere

 • For ungdom: Ungdomsinitiativ – Workshop som gir ungdommene tilgang til en søknadsordning for å realisere sine drømmer!
 • For ungdomsarbeidere: «RELASJON – Kommunikasjon, samhandling og psykisk helse på klubb»

13.45             Avslutning og hjemreise

 

Fylkesårsmøtet skal i år behandle:

 • Fylkesstyret beretning
 • Regnskap fra foregående år
 • Budsjett
 • Valg av fylkesstyre og valgkomité
 • Saker fylkesstyret fremmer
 • Innkomne saker

 

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet HER.

 

Påmelding

Nominering av tillitsvalgte

Du kan nominere deg selv eller andre til tillitsverv. Fylkesstyret velges for to år av gangen. Leder for fylkesstyret kan maks sitte i tre perioder, totalt seks år.

Her finner du mer informasjon om å være tillitsvalgt https://www.ungdomogfritid.no/artikler/tillitsvalgt-i-fylket/

Fylkesleddene ledes av et fylkesstyre valgt av fylkesmøtet, som skal ha en sammensetning av minimum:

Leder
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (ungdom)
Minimum 2 styremedlemmer, maks 4 (voksen)

 • Man kan nominere ansatt i klubben, ungdom eller begge.
 • Det er ingen krav til erfaring for å være med i styret eller valgkomité.
 • Vi ønsker engasjerte personer som ønsker å bidra.
 • Tillitsvalgte må forvente at man må reise for å møtes til noen fysiske møter.