Fylkesårsmøte 2024 – UoF Troms og UoF Finnmark

Mandag 19. februar kl. 17.30 er det digitalt fylkesårsmøte for Ungdom og Fritid Troms og Ungdom og Fritid Finnmark.

Vi håper deres klubb har anledning til å delta på møtet og vurderer å stille til valg. Dette er et særlig spennende møte, da vi offisielt oppløser fylkesleddet Troms og Finnmark samtidig som vi etablerer to nye; Ungdom og Fritid Troms og Ungdom og Fritid Finnmark.

Tid: Mandag 19. februar klokka 17:30-19.30
Sted: Digitalt – Link kommer

Påmelding HER

Still til valg!

Da vi nå skal splittes opp som fylkesledd og etableres som to nye, betyr det at vi trenger enda flere voksne og ungdommer som vil sitte i styret! Er det deg, en av dine ungdommer eller ansatte? Dere kan stille til valg ved å vise interesse i påmeldingsskjemaet eller ved å fylle inn nominasjons skjema under.

 

Hvem er møtet for?
For ansatte, frivillige og ungdom fra alle klubber i fylkene!
Vi inviterer alle medlemsklubber, i både Troms og Finnmark, til å stille med to delegater på møtet, en ungdom- og en voksendelegat. I tillegg er dere velkommen til å ta med flere, som kan være med som observatør (uten stemmerett).

Dere kan stille med 2 delegater, en ungdom og en voksen, samt så mange observatører dere vil (observatører deltar i møtet, men har ikke stemmerett).

Hva er Ungdom og Fritid Troms og Ungdom og Fritid Finnmark?
Vi er Ungdom og Fritids fylkesledd. Alle medlemsklubber i fylket er automatisk medlem av fylkesleddet og klubbene i fylket velger fylkesstyret som representanter for alle klubbene.
Hovedoppgaven til fylkesleddet er, ganske enkelt, å representere sitt fylke i Ungdom og Fritid. Da kan man bidra til å påvirke organisasjonen og hvilken retning den skal ta.
Fylkesleddene stiller derfor med ungdoms- og voksendelegat(er) på landsstyremøter og landsmøte i Ungdom og Fritid.

Utover dette har fylkesleddet også mulighet til å skape aktivitet og møteplasser for styret og medlemsklubbene og jobbe med nettverksbygging, samarbeid og erfaringsutveksling.

Hva skjer på møtet?

Foreløpig program er: 
17:30-18:00 Velkommen og kort intro Ungdom og Fritid
18:00-18:45 Felles del for begge fylker: Oppstart årsmøte med felles saker
18:45:19:30 Oppdeling etter fylke: Budsjett og valg av nytt fylkesstyre + valgkomité

Saksliste
Konstituering
Fylkesstyret beretning
Regnskap fra foregående år
Budsjett
Valg av fylkesstyrer og valgkomité
Saker fylkesstyret fremmer
Innkomne saker

I tillegg til dette kan alle medlemmer melde inn saker til behandling av fylkesårsmøtet HER. Send inn saker 3 uker før fylkesårsmøte.

I tillegg kjører vi selvfølgelig en liten, seremoniell begravelse for storfylket Troms og Finnmark. RIP! <3