Gaming og fritidsklubber

Les pressemelding fra kultur- og likestillingsdepartementet

I forbindelse med at regjeringen gir en million kroner til Ungdom og Fritid for å etablere og utvikle møteplasser for dataspill og datakultur, tok vi turen ut til Flame Fritidssenter sammen med ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan. Millionen blir en del av regjeringens faste tilskudd til Ungdom og Fritid, også i årene fremover. Vi var der for å markede begivenheten og for å dele ut 100.000,- kroner til Flame Fritidssenter som skal bruke pengene til en ny e-sport-satsning. Ungdom og Fritid vil med disse midlene satse på en inkluderande datakultur der ungdom får medvirke aktivt, og har særleg søkelys på å inkludere jenter.