Generalsekretær André hos NRK Radio

Ungdom og Fritid var i dag tilbake på Dagens hos NRK Radio. Denne gangen var det vår generalsekretær André Ruud som var på tråden for å snakke om fritidsklubb i forbindelse med statsbudsjettet. Regjeringen har lagt fram en økning på 96 millioner i tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. I studio var barne- og familieminister Kjersti Toppe. Hør innslaget her: DAGENS 12.oktober

Noe av bakgrunnen for samtalen er et debattinnlegg i Aftenposten skrevet av spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin, Dag-Helge Rønnevik. Han trekker fram fritidsklubbene som et godt forebyggende tiltak for unges psykiske helse. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/onW37V/er-det-piller-og-terapi-vi-skal-tilby-ungdommen?fbclid=IwAR0b6Cmmvp0AJ2_wBLhU9_KIny9hJM78yz24jSbnqiWCdAbfq3ATZ0Br-dM

Toppe er enig i at vi må tenke klokt på hvordan vi kan forebygge. Hun sier vi først og fremst må lage lokalsamfunn der ungdom kan treffe andre ungdom og være sosiale. Hennes inntrykk er at kommunene er veldig opptatt av å styrke fritidsklubbene, spesielt etter pandemien. «Tilskuddsordningen er en stor styrkning i statsbudsjettet, jeg håper og tror at kommuner ønsker å bruke midler på å styrke fritidsklubbene».

Vi i Ungdom og Fritid er glade for at tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge økes med 96 millioner i årets satsbudsjett. Det er også positivt at regjeringen og statsråden ønsker å styrke feltet med utgangspunkt i klubbene som sosialt utjevnende og inkluderende møteplasser for barn og unge.

Samtidig ser vi at dagens ordning i liten grad treffer. Med få ansatte er det vanskelig å søke midler, og behovet er til etablering og drift, ikke bare prosjekt. Vi oppfordrer derfor statsråden til å øremerke midler til drift og oppstart av nye fritidsklubber!