God sommer!

En travel vår med mange spennende oppgaver og prosjekter i organisasjonen og i våre medlemsklubber går mot slutten og vi i Ungdom og Fritid ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer!

Ungdommens stemme

Ungdom og Fritid stenger kontoret i juli, men vi gleder oss til en innholdsrik høst med mye på programmet. Vi starter med Arendalsuka i august hvor vi skal sette fritidsklubb og ungdommens stemme på dagsorden. Dette er særlig viktig nå i forkant av høstens kommune- og fylkestingsvalg. Ungdom har ikke stemmerett, men de har en stemme. Og de har rett til å bruke den og å bli hørt. De er en like stor del av demokratiet som stemmeberettigede og lever livene sine i lokaldemokratiet, like påvirket av politiske beslutninger som tas.  Vi jobber for å synliggjøre viktigheten av åpne møteplasser for ungdom og med prosjektet «Ungdommens stemme» reiser vi rundt på fritidsklubber i hele landet sammen med dokumentarbyrået Paragon og snakker med ungdommer for å høre deres historier og tanker om det å bruke sin stemme og å bli tatt på alvor.

Oppstart Ungdomsledelse

Til høsten ruller vi ut vårt to-delte opplæringsprogram for ungdomsarbeidere, Ungdomsledelse, med kurs i metodisk ungdomsmedvirkning for ungdomsarbeidere i alle fylker. Og samtidig starter 20 studenter på det nye emnet «Fritidspedagogisk ungdomsledelse» ved Universitetet i Sørøst-Norge. Ungdomsledelse er finansiert av Helsedirektoratet gjennom Program for folkehelse i kommunene.

Ny organisasjonsstruktur

Ungdom og Fritid står foran en omorganisering som skal styrke den demokratiske oppbyggingen i organisasjonen. Til høsten går vi i dialog med våre medlemme våre om hvordan vi sammen kan danne sterke og aktive fylkesledd. Det gleder vi oss til!

Kultur på unges premisser – landskonferansen for ungdomsarbeidere

4.-5. november arrangerer vi landskonferanse for ungdomsarbeidere i Haugesund og årets tittel er «Kultur på unges premisser». Vi tar for oss ungdomskultur, -helse og demokrati. Hvordan påvirker deltakelse i det unge kulturlivet folkehelsen og kan den unge kulturen virke demokratiserende for barn og unge? Vi håper å se deg der. Hold av datoen!

Ny kulturmelding for barn og unge

I 2020 kommer Kulturdepartementet med sin første kulturmelding for barn og unge. Ungdom og Fritid og våre medlemsklubber bidrar til denne med innspill fra ungdommer på flere fritidsklubber.  Innspillene samles inn og sendes Kulturdepartementet i oktober. Vi har høye forventninger til meldingen og regner med at man nå vil anerkjenne denne nasjonale strukturen fritidsklubbene representerer som den viktige kulturaktøren den er.

Men nå er det straks sommerferie og da skal vi puste ut og lade opp til en innholdsrik høst og vi håper at dere gjør det samme.

God sommer!

 

20.06.2019