Har du en fritidsklubb i din kommune?

Det er det ikke sikkert du har så mye lenger. Om du bor i feil kommune, går fritidsklubben din nemlig en usikker høst i møte.

Foto: Magnus Ross

Ungdomskafé, aktivitetshus, ungdomskulturhus, fritidsklubb – kjært barn har mange navn. Fritidsklubb er den største aktiviteten blant ungdom etter organisert idrett, med ca. 120.000 jevnlig besøkende. På klubben kan man både henge, spise ostesmørbrød, få leksehjelp, delta på aktiviteter i sommerferien og arrangere festival – alt på ungdommenes premisser. Mange omtaler til og med klubben og menneskene der som sitt andre hjem.

Ønsker seg flere

André Ruud, generalsekretær i Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus

André Ruud, Generalsekretær i Ungdom og Fritid

Fritidsklubber når alle typer ungdom, men skiller seg fra andre organiserte fritidsaktiviteter fordi de når ut til flere med lav sosioøkonomisk status, flere med minoritetsbakgrunn og flere med sosialt svake relasjoner til skole og foreldre. På fritidsklubben blir unge sett, de får trygge voksenrelasjoner og blir en del av et «innenforskap». Det er til og med bra for folkehelsen! Analyser av Ungdata-undersøkelser gjort av OsloMet, viser blant annet at ungdommer på fritidsklubb i gjennomsnitt har sterkere vennerelasjoner enn annen ungdom.

I flere undersøkelser og rapporter  (UngdataKulturtanken og Redd Barna) er ungdom tydelige på at de ønsker seg flere og bedre fritidsklubber. Fritidsklubber er nyttige både for de ungdommene som bruker dem, og også for samfunnet som helhet. De har positive effekter knyttet til deltakelse, forebygging, folkehelse, kultur og demokrati. De har en forebyggende effekt som vil redusere behovet for andre lovpålagte tjenester i kommunen.

Vi vet at fritidsklubbene er en enkel post å kutte, fordi de ikke er lovpålagt slik som for eksempel kulturskole og bibliotek. Så hvordan skal det gå med klubben når kommunen skal prioritere i neste års budsjett? Om vi ønsker å ha fritidsklubber og alle fordelene med dem, er det på tide at de lovfestes!

Vi håper kommunepolitikerne ser verdien av fritidsklubben i sin kommune og står sammen med oss i å få regjeringen til å følge opp sine egne lovnader om å satse på fritidsklubbene.

Vi ber lokalmiljøene stå opp for fritidsklubbene og å inspirere ungdomsrådet og kommunepolitikere til å prioritere fritidsklubbene i høstens budsjett.

Lytt til barn og ungdom i din kommune og gi dem møteplassene de fortjener!