Informasjon i forbindelse med koronautbrudd

Ungdom og Fritid følger regjeringens anbefalinger for smittereduserende tiltak. Vårt sekretariat har hjemmekontor og forsøker å møte alle forespørsler så effektivt som mulig ut i fra forholdene vi nå er under. Vi ber om forståelse for at responstid kan være litt lenger enn vanlig i denne perioden.

Ungdom og Fritids Frifond – utsatt rapportfrist

På grunn av pålagte smitteverntiltak fra regjeringen har våre medlemsklubber måtte avlyse planlagte workshops og arrangementer som de har fått støtte til gjennom Ungdom og Fritids Frifond i fjor.

Slik det står i retningslinjene våre for 2019 må klubbene bruke midlene innen 15. juli 2020 og rapportere på bruk av midler senest innen 1. september 2020.  Alle som trenger å skyve på rapport på grunn av stengte dører eller avlyste arrangement får utsatt frist til 1. september 2020.  I disse tilfellene kan klubbene bruke pengene helt frem til fristen for å kunne gjennomføre arrangementer i august. Situasjonen fremover er uklar og vi vil gjøre fortløpende vurderinger fremover. Vi vil uansett komme dere i møte og forsøke å løse dette. Dersom du ønsker nærmere veiledning rundt en konkret problemstilling, ta kontakt med oss.

17.03.2020